Giáo án Lịch sử lớp 4 bài 28: Kinh thành Huế

0

1. Ổn định:

– Cho HS bắt bài hát.

2. Kiểm tra bài cũ:

– Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

– Gọi HS đọc mục bài học.

* GV nhận xét và ghi điểm.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

– GV giới thiệu, ghi tựa bài lên bảng.

b. Giảng bài :

* Hoạt động 1: Hoạt động cả lớp

– GV yêu cầu HS đọc SGK đoạn:“Nhà Nguyễn…các công trình kiến trúc” và yêu cầu một vài em mô tả lại sơ lược quá trình xây dựng kinh thành Huế.

– GV tổng kết ý kiến của HS.

* Hoạt động 2: Hoạt động nhóm4

– GV phát cho mỗi nhóm một ảnh (chụp trong những công trình ở kinh thành Huế).

+ Nhóm 1: Anh Lăng Tẩm.

+ Nhóm 2: Anh Cửa Ngọ Môn.

+ Nhóm 3: Anh Chùa Thiên Mụ.

+ Nhóm 4: Anh Điện Thái Hòa.

– GV yêu cầu các nhóm nhận xét và thảo luận đóng vai là hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về những nét đẹp của công trình đó(tham khảo SGK)

– GV gọi đại diện các nhóm HS trình bày lại kết quả làm việc.

– GV hệ thống lại để HS nhận thức được sự đồ sộ và vẻ đẹp của các cung điện,lăng tẩm ở kinh thành Huế.

– GV kết luận (SGV/55)

4. Củng cố:

– GV cho HS đọc bài học.

– Kinh đô Huế được xây dựng năm nào?

– Hãy mô tả những nét kiến trúc của kinh đô Huế?

5. Dặn dò:

– Về nhà học bài và chuẩn bị bài: “Tổng kết”.

– Nhận xét tiết học.

– Cả lớp hát.

– Trả lời câu hỏi.

– HS đọc bài

– HS khác nhận xét.

– Cả lớp lắng nghe.

– 2 HS đọc.

– Vài HS mô tả.

– HS khác nhận xét, bổ sung.

– Các nhóm thảo luận.

– Các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.

– Nhóm khác nhận xét.

– 3 HS đọc.

– HS trả lời câu hỏi.

– HS cả lớp

Leave a comment