Giáo án Lịch sử 8 bài 5: Công xã Pari 1871

0

Giáo án điện tử môn Lịch sử

Giáo án Lịch sử 8 bài 5 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy/cô và giúp học sinh nhanh chóng biết được mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở lên gay gắt và sự xung đột giữa tư sản và công nhân.

Giáo án Lịch sử 8 Bài 28

Bài 5: CÔNG XÃ PARI 1871

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

  • Công xã Pa-ri, cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 thắng lợi.
  • Một số chính sách quan trọng của Công xã Pa-ri.
  • Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri.

2. Kĩ năng

Rèn luyện kĩ năng trình bày,phân tích một số rự kiện lịch sử. Liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống.

3. Tư tưởng

Giáo dục học sinh niềm tin vào lãnh đạo,quản lí nhà nước của giai cấp vô sản, chủ nghĩa anh hùng cách mạng,lòng căm thù đối với giai cấp bóc lột.

II. THIẾT BỊ

Sơ đồ bộ máy hội đồng công xã.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiếm tra bài cũ

  • Nêu những nội dung chính của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
  • Hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ nhất?

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài mới

Bị đàn áp đẫm máu trong phong trào cách mạng 1848, song giai cấp vô sản Pháp đã trưởng nhanh chóng và tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại giai cấp tư sản đưa đến sự ra đời của công xã Pa-ri nhà nước kiểu mới đầu tiên của giai cấp vô sản. Vậy công xã Pari được thành lập như thế nào? Vì sao công xã Pari được coi là nhà nước kiểu mới? Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này qua bài học hôm nay.

b. Nội dung bài mới

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Cả lớp

Mức độ kiến thức cần đạt:

HS cần nắm được hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri.

Tổ chức thực hiện:

GV: Nhằm giảm nhẹ…làm tù binh. Trước tình hình đó, nhân dân Pa-ri đã làm gì?

GV: Khi quân Phổ kéo vào nước Pháp và bao vây Pa-ri, thái độ của chính phủ tư sản và nhân dân như thế nào?

HS: Trả lời

I. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ PA-RI

1. Hoàn cảnh ra đời của công xã Pa-ri

  • Mâu thuẫn trong nước, Pháp tuyên chiến với Phổ.
  • 4/9/1870, nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa. Chính quyền của Na-pô-lê-ông III bị lật đổ, thành lập “Chính phủ vệ quốc”.
  • Chính phủ tư sản hèn nhát, vội vàng xin đình chiến
  • Quần chúng nhân dân đứng lên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Leave a comment