Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000)

0

Giáo án Lịch sử 12

Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000) được trình bày các kiến thức một cách logic giúp các em dễ dàng nắm được nội dung, thành tựu, ý nghĩa và những hạn chế trong 15 năm đổi mới của Đảng 1986-2000.

Giáo án Lịch sử lớp 12 cơ bản

Bài 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức:

  • Sự tất yếu phải đổi mới đất nước, đổi mới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
  • Nội dung, thành tựu, ý nghĩa và những hạn chế trong 15 năm đổi mới của Đảng 1986-2000.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:

  • Bồi dưỡng lòng yêu nước XHCN, tinh thần đổi mới trong lao động công tác, học tập.
  • Củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

3. Kỹ năng: Kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá con đường pt của đất nước.

II. THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC.

  • Tranh, ảnh, tài liệu minh hoạ
  • Văn kiện Đảng
  • Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC.

1. Kiểm tra bài cũ: Việt Nam giai đoạn 1975-1986 có những thuận lợi và khó khăn như thế nào?

2. Bài mới: GV giải thích vì sao ta phải tiến hành đổi mới, những vấn đề quan trọng trong thời kỳ đổi mới 1986-2000.

3. Tiến trình tổ chức dạy – học.

Các hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản cần nắm

Hoạt động 1: cả lớp và cá nhân

GV khái quát tình hình đất nước thời kỳ 1975 – 1985, rồi nêu câu hỏi.

Hoàn cảnh đưa đến cuộc đổi mới đất nước của Đảng và chính phủ?

HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét và chốt ý.

– Thời kỳ 1976-1986, đảng ta vừa tìm tòi vừa thể nghiệm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

– Ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém do sai lầm khuyết điểm gây ra, từ giữa những năm 80, ta lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế -xã hội.

– Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới.

I. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

1. Hoàn cảnh lịch sử mới

– Thời kỳ 1976 – 1986, ta đã đạt nhiều thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực, song cũng gặp muôn vàn khó khăn, yếu kém do những sai lầm khuyết điểm, từ giữa những năm 80 nước ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế xã hội.

– Tình hình thế giới có sự thay đổi, chủ nghĩa xã hội đang lâm vào khủng hoảng toàn diện, trầm trọng. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật tác động mạnh đến các quốc gia dân tộc.

– Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng xã hôi chủ nghĩa, đòi hỏi đảng ta phải đổi mới.

Leave a comment