Giáo án Học vần 1 bài 84: op- ap

0

1. Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh đầu học kì II.

GV nhận xét chung về chuẩn bị của học sinh.

2. Bài mới:

GV giới thiệu tranh rút ra vần op, ghi bảng.

Gọi 1 HS phân tích vần op.

Lớp cài vần op.

GV nhận xét.

HD đánh vần vần op.

Có op, muốn có tiếng họp ta làm thế nào?

Cài tiếng họp.

GV nhận xét và ghi bảng tiếng họp.

Gọi phân tích tiếng họp.

GV hướng dẫn đánh vần tiếng họp.

Dùng tranh giới thiệu từ “họp nhóm”.

Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học.

Gọi đánh vần tiếng họp, đọc trơn từ họp nhóm.

Gọi đọc sơ đồ trên bảng.

Vần 2: vần ap (dạy tương tự )

So sánh 2 vần

Đọc lại 2 cột vần.

Gọi học sinh đọc toàn bảng.

Hướng dẫn viết bảng con: op, họp nhóm, ap, múa sạp.

GV nhận xét và sửa sai.

Học sinh mang sách vở học kì 2 để Giáo viên kiểm tra.

HS phân tích, cá nhân 1 em

Cài bảng cài.

O – pờ – op.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

Thêm âm h đứng trước vần op và thanh nặng dưới âm o.

Toàn lớp.

CN 1 em.

Hờ – op – hop – nặng – họp.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT.

Tiếng họp.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

CN 2 em

Giống nhau: kết thúc bằng p

Khác nhau: op bắt đầu bằng ô, ap bắt đầu bằng a.

3 em

1 em

Leave a comment