Giáo án Hóa học 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

0

Giáo án Hóa học lớp 12

Giáo án Hóa học 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội cung cấp kiến thức giúp học sinh hiểu vai trò của hóa học trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người như đảm bảo nhu cầu về lương thực, thực phẩm, may mặc, bảo vệ sức khỏe.

Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Giáo án Hóa Học lớp 12

HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

I. Chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt:

1. Kiến thức:

* HS biết:

– Hoá học đã góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề về lương thực, thực phẩm, tơ sợi, thuốc chữa bệnh, thuốc cai nghiện ma tuý.

2. Kỹ năng:

  • Tìm thông tin trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng và xử lí thông tin để rút ra kết luận về các vấn đề trên.
  • Giải quyết một số tình huống trong thực tế về thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm.

II. Chuẩn bị:

  • GV: Hình ảnh về các vấn đề: đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, phòng chống tệ nạn ma tuý. Phiếu học tập.
  • HS: đọc trước nội dung bài học

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ: (Xen kẽ bài mới)

3. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi

Hoạt động 1

GV cho HS nghiên cứu SGK chuẩn bị bài tập 1 (SGK)

HS hoạt động nhóm thảo luận. các nhóm nhận xét chéo. GV nhận xét khẳng định vai trò của lương thực thực phẩm rất quan trọng, có tính chất quyết định đến sự tồn tại hay diệt vong của loài người. Bảo đảm đủ lương thực thực phẩm cho nhân loại là vấn đề trọng đại và hết sức khó khăn. Vậy hoá học có thể đóng góp được gì để giải quyết vấn đề đó?

I. Hoá học và vấn đề lương thực, thực phẩm

1. Vai trò của lương thực, thực phẩm đối với con người:

Lương thực và thực phẩm được con người sử dụng chứa nhiều loại chất hữu cơ như cacbonhiđrat, protein, chất béo, vitamin, nước, các khoáng chất, chất vi lượng. Để đảm bảo sự sống thì lương thực, thực phẩm và khẩu phần ăn hàng ngày có ý nghĩa quyết định.

VD: Người việt nam cần TB 2300kcal/ngày

TB nam giới cần 3000kcal/ngày, nữ cần 2200kcal/ngày

Leave a comment