Giáo án điện tử bài Ếch đồng

0

Giáo án môn Sinh học lớp 7 cơ bản được thiết kế dựa theo khung chương trình chuẩn bậc Phổ thông trung học. Giáo án lần lượt giải quyết các vấn đề chính như: mục tiêu bài dạy – giúp học sinh nắm được các kiến thức và kỹ năng cơ bản mà tác phẩm hướng đến, phương tiện dạy học gồm sách giáo khoa và phần thiết kế bài giảng.

Giáo án bài “Ếch đồng”

Giáo án bài Chim bồ câu

Giáo án Sinh học lớp 7 bài Giun đũa

Giáo án Sinh học lớp 7 bài Thằn lằn bóng đuôi dài

BÀI 35: ẾCH ĐỒNG

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Giúp HS:

 • Nắm vững và mô tả được cấu tạo và đặc điểm ngoài của ếch đồng thích nghi với điều kiện sống vừa dưới nước vừa trên cạn.
 • Trình bày được sự sinh sản và phát triển của ếch đồng.
 • Giải thích được 1 số hiện tượng thực tế trong đời sống của ếch đồng.

2. Kỹ năng:

 • Rèn kĩ năng quan sát, phân tích tranh và mẫu vật, kĩ năng làm việc với SGK và VBT.
 • Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ:

 • Giáo dục ý thức học tập khoa học, tích cực bảo vệ động vật có ích.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên:

 • Tranh: Cấu tạo ngoài của ếch đồng, sự di chuyển và phát triển của ếch.
 • Mẫu vật: Ếch đồng trong lồng nuôi hoặc đoạn phim có nội dung về sự di chuyển trên cạn và dưới nước của ếch, sự sinh sản của ếch.
 • Phương tiện: Máy chiếu Projecter, màn hình.

2. Học sinh:

 • Mẫu vật theo nhóm: Ếch đồng (nếu có). Tư liệu sưu tầm về ếch đồng.
 • Vở bài tập.

III. Phương pháp

 • Quan sát, phân tích kênh hình và thu thập thông tin.
 • Giải thích, vấn đáp và hợp tác nhóm.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Kiểm tra bài cũ:

– Làm bài tập trắc nghiệm:

– Lựa chọn ý đúng trong 2 câu sau:

Câu 1: Cá là động vật xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống dưới nước có đặc điểm chung là:

a. Bơi bằng vây, hô hấp bằng mang, thụ tinh ngoài và là động vật biến nhiệt.

b. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn kín, có máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.

c. Bơi bằng vây, hô hấp bằng phổi, tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

d. Cả a và b.

Câu 2: Nhóm gồm toàn các loại cá xương là:

a. Cá nhám, cá đuôi, lươn, trạch, cá đao.

b. Cá chép, cá vền, cá ngựa, cá rô, cá mè.

c. Các trích, cá bơn, cá mập, cá cóc, cá nóc.

d. Cả a và b.

*Đặt vấn đề:

Giới thiệu về lớp lưỡng cư và tên của lớp động vật này. Có đời sống vừa ở dưới nước (giai đoạn nòng nọc) vừa ở trên cạn (giai đoạn trưởng thành). Một số loài của lớp lưỡng cư: ếch đồng, cóc, chẫu chàng, nhái bén, ễnh ương…

Giới thiệu về loại nghiên cứu đại diện: Ếch đồng. Đây là loài phổ biến, đặc biệt ở vùng nhiệt đới. Có đời sống và cấu tạo đặc trưng cho các đặc điểm của lớp lưỡng cư.

2. Bài mới

Nội dung 1: Đời sống

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

– Yêu cầu học sinh nghiên cứu phần I/SGK/113.

– Đặt câu hỏi (chiếu trên màn hình).

Yêu cầu học sinh trả lời:

 • Ếch đồng có đời sống như thế nào?
 • Nói: Ếch đồng là động vật biến nhiệt, nghĩa là như thế nào? Vì sao ếch thường kiếm ăn vào ban đêm?
 • Loại thức ăn của ếch? Các loại thức ăn trên nói lên điều gì liên quan đến đời sống của ếch?

– Cá nhân tự thu thập thông tin trong SGK, kết hợp với hiểu biết của bản thân về ếch đồng để trả lời câu hỏi.

– Đại diện 1,2 học sinh trả lời. Cả lớp theo dõi, bổ sung ý kiến.

 • Ếch sống ở nơi ẩm ướt, có sự trú đông.
 • Nhiệt độ cơ thể ếch không ổn định, phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.
 • Ếch thường kiếm ăn vào ban đêm vì ban đêm nhiệt độ giảm.
 • Thức ăn của ếch: Sâu bọ, cua, cá con, giun, ốc… có cả dưới nước và trên cạn, phù hợp với nơi sống của ếch.
Leave a comment