Giáo án Địa lý 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

0

Giáo án Địa lý 6: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Giáo án Địa lý 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí giúp học sinh nắm được kiến thức của bài phương hướng trên bản đồ, hiểu thế nào là lưới kinh, vĩ tuyến. Đồng thời, xác định được phương hướng, tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ và quả địa cầu. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

Giáo án Địa lý 6 bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Giáo án Địa lý 6 bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Giáo án Địa lý 6 bài 6: Thực hành tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.

KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

– HS biết được phương hướng trên bản đồ.

– Hiểu thế nào là lưới kinh, vĩ tuyến.

2. Kỹ năng:

Xác định được phương hướng, tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ và quả Địa Cầu

3. Thái độ:

Cần biết được kinh độ, vĩ độ để xác định phương hướng trên thực tế.

II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, trực quan…

III. Chuẩn bị giáo cụ.

GV:

– Bảng phụ vẽ H10, 11 SGK trang15

– Bản đồ các nước khu vực Đông Nam Á.

– Quả địa cầu.

HS: Soạn bài trước ở nhà, trả lời các câu hỏi trong SGK

IV. Tiến trình bài dạy::

1. Ổn định tổ chức.

6a……………………………………………………………………….

6b ………. ……………………………………………………………..

2. Kiểm tra bài cũ.

Tỉ lệ bản đồ là gì?

Gọi HS làm BT 2- 3 SGK trang 14

3. Nội dung bài mới

a. Đặt vấn đề: Khi nghe đài phát thanh báo cơn bão mới hình thành, để làm công việc phòng chống bão và theo dõi diển biến cơn bão chuẩn xác cần phải xác định vị trí di chuyễn cơn bão. Để làm được công việc trên, ta phải nắm vững phương pháp xác định phương hướng và toạ độ địa lí của các điểm trên bản đồ.

b. Triển khai bài dạy.

HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 1.

GV. Trái Đất là một quả cầu tròn, làm thế nào xác định được phương hướng trên mặt quả Địa Cầu?

GV treo H10 lên giới thiệu cách xác định phương hướng trên bản đồ.

GV Muốn xác định phương hướng trên bản đồ còn dựa vào các yếu tố nào?

GV Trên thực tế có nhiều loại bản đồ không sử dụng các đường kinh – vĩ tuyến thì ta phải xác định phương hướng trên bản đồ bằng cách nào (Tìm mũi tên chỉ hướng Bắc)

Hoạt động 2

Quan sát H11 SGK trang 15

GV Điểm C là chỗ gặp nhau của các đường Kinh tuyến và vĩ tuyến nào?

GV Kinh độ của 1 điểm được tính ntn ?

GV Vĩ độ của 1 điểm được tính ntn ?

GV Toạ độ ĐL của 1 điểm được tính ntn?

GV hướng dẫn HS cách viết

Hoạt động 3

GV chia lớp làm 6 nhóm làm BT 3 – a.

+ Nhóm 1: Hướng bay từ HN -> Viêng Chăn

+ Nhóm 2: từ HN -> Gia các ta

+ Nhóm 3: từ HN -> Ma ni la

+ Nhóm 4: từ Cu a la Lăm pơ -> Băng Cốc

+ Nhóm 5: từ Cu a la Lăm pơ -> Manila

+ Nhóm 6: từ Mani la -> Băng Cốc

Quan sát H 12

Yêu cầu 6 nhóm xác định toạ độ ĐL của các điểm A, B, C trên bản đồ.

Quan sát H13:

GV Hướng đi từ O -> A,B,C,D

1. Phương hướng trên bản đồ:

– Phương hướng chính trên bản đồ (8 hướng chính)

Hướng Bắc, Nam, Đông, Tây, Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam.

– Cách xác định phương hướng trên bản đồ.

+ Với bản đồ có kinh, vĩ tuyến : phải dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến để xác định phương hướng.

+ Với các bản đồ không vẽ kinh, vĩ tuyến: phải dựa vào mũi tên chỉ hướng bắc trên bản đồ để xác định hướng bắc, sau đó tìm các hướng còn lại.

2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ Địa Lí.

a. Khái niệm:

– Kinh độ của 1 điểm là số độ chỉ khoảng cách từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.

– Vĩ độ của 1 điểm là số độ chỉ khoảng cách từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc.

– Toạ độ địa lí của 1 điểm chính là kinh độ và vĩ độ của 1 điểm nào đó trên bản đồ.

b. Cách viết toạ độ địa lí của 1 điểm:

– Viết Kinh độ ở trên

Vĩ độ ở dưới.

VD: Điểm C 200 T

100B

3. Bài tập:

a. Xác định hướng bay

+ HN -> Viêng Chăn hướng Tây Nam

+ HN -> Gia các ta hướng Nam

+ HN -> Ma ni la hướng Đông Nam

+ Cu a la Lăm pơ -> Băng Cốc hướng Bắc

+ Cu a la Lăm pơ -> Ma ni la hướng Đông Bắc

+ Mani la -> Băng Cốc hướng Tây Nam

b. Xác định toạ độ địa lí các điểm A, B, C

+ Điểm A: 1300Đ + Điểm D: 1000Đ

100B 100B

+ Điểm B: 1100Đ + Điểm E: 1400Đ

10 0B 00

+ Điểm C: 1300Đ + Điểm G: 1300Đ

00 150B

c. Tìm các điểm có toạ độ ĐL:

1300Đ 1000Đ

10 0B 100 B

d. Hướng đi từ O -> A,B,C,D

+ Từ O ->A hướng Bắc

+ Từ O ->B hướng Đông

+ Từ O ->C hướng Nam

+ Từ O ->D hướng Tây

4. Củng cố:

– GV treo bảng phụ các hướng gọi HS lên xác định.

– GV dùng quả địa cầu gọi HS lên xác định BT 1 SGK trang 17.

5. Dặn dò:

– Học bài và làm BT 1, 2 cuối bài.

– Chuẩn bị trước bài 5 “Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ”, tìm ví dụ minh hoạ nội dung, hệ thống, kí hiệu và biểu hiện các đối tượng địa lí về địa điểm, số lượng, vị trí, nhân tố không gian…

Leave a comment