Giáo án Đạo đức lớp 5 bài 4: Nhớ ơn tổ tiên – Tiết 1

0

1. Khởi động:

– Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

– Yêu cầu HS nêu lại ghi nhớ bài học trước.

– Nhận xét

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

– GV nêu mục tiêu tiết học.

– Ghi tên bài lên bảng.

b) Các hoạt động

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung truyện “Thăm mộ”.

– Cho HS thảo luận theo các câu hỏi sau:

+ Nhân ngày tết cổ truyền, Bố của Việt đã làm gì để tỏ lòng biết ơn tổ tiên?

+ Theo em, Bố muốn nhắc nhở Việt điều gì khi kể về tổ tiên?

+ Vì sao Việt muốn lau bàn thờ giúp Mẹ?

GV kết luận: Ai cũng có tổ tiên, gia đình, dòng họ. Mỗi người đều phải biết ơn tổ tiên và biết thể hiện điều đó bằng những việc làm cụ thể.

Hoạt động 2: Làm bài tập 1 SGK.

– Yêu cầu HS làm việc độc lập

– GV kết luận (SGV- T27).

– Đáp án:

+ Biết ơn tổ tiên: a, c, d, đ.

+ Không biết ơn tổ tiên: b.

4. Củng cố – dặn dò:

– Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

– Nhận xét

– Yêu cầu vài HS nhận xét tiết học

– Nhận xét tiết học

– Báo cáo sĩ số

– Hát vui.

– 2 HS nêu ghi nhớ đã học tiết trước.

– Vài HS nhận xét.

– Cả lớp nhận xét bổ sung.

– Lắng nghe.

– Nhiều HS nhắc lại tên bài, đồng thanh.

– Mộ ông nội và các mộ xung quanh.

– Phải giữ vững nề nếp – 2 HS đọc truyện “Thăm mộ”.

– Sửa sang và thắp hương trên gia đình, phải cố gắng học hành.

– Cho HS làm bài tập cá nhân. Sau đó trao đổi bài làm với bạn ngồi bên cạnh.

– Mời 2 HS trình bày ý kiến về từng việc làm và giải thích lý do.

– Cả lớp trao đổi, nhận xét, bổ sung.

– Nêu nội dung bài học

– 2, 3 em nhận xét; cả lớp nhận xét.

Leave a comment