Giáo án Đạo đức lớp 3 bài 1: Kính yêu Bác Hồ – Tiết 2

0

3phút

10phút

14phút

7phút

3phút

A- Khởi động:

B- Bài mới:

ª Hoạt động 1: HS tự liên hệ.

– Giúp HS tự đánh giá việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên Nhi đồng.

– Một vài HS liên hệ trước lớp khen những HS đã thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy.

Hoạt động 2:

– Khen những nhóm HS đã sưu tầm được nhiều tư liệu tốt.

Hoạt động 3: Trò chơi phóng viên,

* Mục tiêu: Củng cố bài học.

* Kết luận chung: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Kính yêu và biết ơn Bác Hồ chúng ta phải thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

Củng cố – Dặn dò:

Dặn xem lại bài ở nhà

-Nhận xét tiết học

– HS hát tập thể hoặc nghe bằng bài hát “Tiếng chim trong vườn Bác”.

– HS tự liên hệ theo từng cặp.

– HS trình bày, giới thiệu những tư liệu tranh, ảnh.

– HS trình bày kết quả sưu tầm được.

– HS cả lớp trả lời nhận xét về kết quả sưu tầm của các bạn.

– Một số HS trong lớp lần lượt thay nhau đống vai phóng viên phỏng vấn các bạn trong lớp về Bác Hồ.

+ Xin bạn vui lòng cho biết Bác Hồ còn có nhữngc tên gọi nào khác?

+ Quê Bác ở đâu?

+ Bác sinh vào ngày, tháng, năm nào?

– Cả lớp đồng thanh câu:

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Leave a comment