Giáo án Chính tả lớp 1 bài Quyển vở của em

0

1. Kiểm tra bài cũ:

– Chấm điểm một số vở của HS về nhà phải chép lại khổ thơ 1 của bài “Mẹ và cô”

– Gọi 2 HS lên bảng làm lại bài tập

Nhận xét

2. Hướng dẫn HS nghe- viết:

Cho HS đọc khổ thơ 3 bài Quyển vở của em

– Cho HS đọc thầm

– GV chỉ cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai và viết vào bảng con: quyển vở, sạch, tính nết, trò ngoan

– GV đọc (mỗi dòng thơ 3 lần)

GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang

+ Tên bài: Đếm vào 5 ô

+ Dòng thơ viết cách lề vở 3, 4 ô

+ Những tiếng đầu dòng phải viết hoa

– Chữa bài

+ GV đọc lại bài

+ Đánh vần những tiếng khó

+ Chữa những lỗi sai

– GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến

– GV chấm một số vở

3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

a) Điền vần: iêt hoặc uyêt?

– GV treo bảng phụ đã viết sẵn nội dung bài tập

– Cho HS lên bảng làm

– Từng HS đọc lại các tiếng đã điền

– Cả lớp và GV nhận xét và chốt lại

– Bài giải: Việt Nam, trăng khuyết

b) Điền chữ: ng hoặc ngh

– Tiến hành tương tự như trên

– Bài giải: bé ngủ, ông nghỉ trưa …

4. Củng cố- dặn dò:

– Nhận xét tiết học

+ Khen những học sinh học tốt, chép bài chính tả đúng, đẹp

– Dặn dò:

– Điền vần uôi hay ươi

– Điền chữ g hay gh

– 2, 3 HS nhìn SGK đọc

– Tự tìm ra tiếng dễ viết sai

– HS tự nhẩm và viết vào bảng

– HS nghe, viết vào vở

– Dùng bút chì chữa bài

+ HS rà soát lại

+ Gạch chân những chữ viết sai và ghi lỗi ra lề vở

– HS tự ghi số lỗi ra lề vở, phía trên bài viết

– Đổi vở kiểm tra

– Lớp đọc thầm yêu cầu của bài

– 2, 3 HS lên bảng- lớp làm vào vở bằng bút chì

– 2, 3 HS đọc lại kết quả

– Về nhà chép lại đoạn văn đúng, sạch, đẹp; làm lại bài tập

– Chuẩn bị bài chính tả: Ngôi nhà

Leave a comment