Giáo án Chính tả lớp 1 bài Quà của bố

0

1. Kiểm tra bài cũ:

– Chấm vở của những HS về nhà phải chép lại khổ thơ 3 bài “Ngôi nhà”

– Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập (1 em đọc, 2 em làm)

– Cho HS nhắc lại quy tắc chính tả: k+ i, ê, e

Nhận xét

2. Hướng dẫn HS tập chép:

GV viết bảng nội dung khổ thơ 2

– Cho HS đọc thầm

– GV chỉ cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: gửi, nghìn, thương, chúc, …

– Tập chép

GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang

+ Tên bài: Đếm vào 5 ô

+ Chép khổ thơ cách lề 3 ô

+ Viết hoa chữ đầu câu

– Chữa bài

+ GV chỉ từng chữ trên bảng

+ Đánh vần những tiếng khó

+ Chữa những lỗi sai phổ biến

– GV chấm một số vở

3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

Chọn 1 trong 2 bài sau:

a) Điền chữ: s hay x?

– GV treo bảng phụ đã viết nội dung bài tập

– Cho HS lên bảng làm: thi làm nhanh

– Từng HS đọc lại bài. GV sửa lỗi phát âm cho các em

– GV chốt lại trên bảng

– Bài giải: xe lu, dòng sông

b) Điền vần im hoặc iêm?

– Tiến hành tương tự như trên

– Bài giải: trái tim, kim tiêm

4. Củng cố- dặn dò:

– Nhận xét tiết học

+ Khen những học sinh học tốt, chép bài chính tả đúng, đẹp

– Dặn dò:

– Điền vần iêu hay yêu

– Điền chữ c hay k

– 2, 3 HS

– 2, 3 HS nhìn bảng đọc

– HS tự nhẩm và viết vào bảng các tiếng dễ sai

– HS chép vào vở

– Dùng bút chì chữa bài

+ Rà soát lại

+ Ghi số lỗi ra đầu vở

+ HS ghi lỗi ra lề

– Đổi vở kiểm tra

– Lớp đọc thầm yêu cầu của bài

– 4 HS lên bảng: 2 em viết bên trái, 2 em viết bên phải bảng (lớp làm vào vở)

– 2, 3 HS đọc lại kết quả

– Lớp nhận xét

– Về nhà chép lại đoạn văn đúng, sạch, đẹp; làm lại bài tập

– Chuẩn bị bài chính tả: Hoa sen

Leave a comment