Giáo án Chính tả lớp 1 bài Hồ Gươm

0

1. Kiểm tra bài cũ:

– Cho HS viết trên bảng hai dòng thơ:

– Nhận xét

2. Hướng dẫn HS tập chép:

GV treo bảng – Cho HS đọc thầm

– Cho HS nêu những tiếng các em dễ viết sai: Thê Húc, xum xuê, Tháp Rùa, tường rêu

– Tập chép

GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang

+ Tên bài: Đếm vào 5 ô

+ Kẻ lỗi (cách 3 ô)

– Chữa bài

+ GV chỉ từng chữ trên bảng

+ Đánh vần những tiếng khó

+ Chữa những lỗi sai phổ biến

– GV chấm một số vở

3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

Chọn 1 trong 2 bài sau:

a) Điền vần ươm hoặc ươp?

– GV treo bảng phụ đã viết nội dung bài tập

– Cho HS lên bảng làm: thi làm nhanh

– Từng HS đọc lại bài. GV sửa lỗi phát âm cho các em

– GV chốt lại trên bảng

– Bài giải:

+ Trò chơi cướp cờ

+ Những lượm lúa vàng ươm

b) Điền chữ: c hay k?

– Tiến hành tương tự như trên

– Bài giải: qua cầu, gõ kẻng

4. Củng cố- dặn dò:

– Nhận xét tiết học

+ Khen những học sinh học tốt, chép bài chính tả đúng, đẹp

– Dặn dò:

– Hay chăng dây điện

Là con nhện con

– 2, 3 HS đọc đoạn sẽ tập chép

– HS tự nhẩm và viết vào bảng con

– HS chép vào vở

– Dùng bút chì chữa bài

+ Rà soát lại

+ Ghi số lỗi ra đầu vở

+ HS ghi lỗi ra lề

– Đổi vở kiểm tra

– Lớp đọc thầm yêu cầu của bài

– 4 HS lên bảng: 2 em viết bên trái, 2 em viết bên phải bảng (lớp làm vào vở)

– 2, 3 HS đọc lại kết quả

– Lớp nhận xét

– Về nhà chép lại sạch, đẹp bài (đối với HS chưa đạt yêu cầu)

– Chuẩn bị bài chính tả: “Luỹ tre”.

Leave a comment