Giáo án Chính tả lớp 1 bài Bàn tay mẹ

0

1. Kiểm tra bài cũ:

– Chấm vở của những HS về nhà phải chép lại bài

– Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập

– Nhận xét

2. Hướng dẫn HS tập chép:

GV viết bảng đoạn văn cần chép trong bài Bàn tay mẹ

– Cho HS đọc thầm

– GV chỉ cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: hằng ngày, bao nhiêu, là, việc, nấu cơm, giặt, tã lót

– Tập chép

GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang

+ Tên bài: Đếm vào 5 ô

+ Chữ đầu đoạn: Đếm vào 2 ô

+ Sau dấu chấm phải viết hoa

– Chữa bài

+ GV chỉ từng chữ trên bảng

+ Đánh vần những tiếng khó

+ Chữa những lỗi sai phổ biến

– GV chấm một số vở

3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

a) Điền vần: an hoặc at

– GV đọc yêu cầu đề bài

– GV nói: Mỗi từ có một chỗ trống phải điền an hoặc at vào từ mới hoàn chỉnh

– Cho HS lên bảng làm

– Từng HS đọc lại các tiếng đã điền

– GV chốt lại trên bảng

– Bài giải: kéo đàn, tát nước,

b) Điền chữ: g hoặc gh

– Tiến hành tương tự như trên

– Bài giải: nhà ga, cái ghế

4. Củng cố- dặn dò:

– Nhận xét tiết học

+ Khen những học sinh học tốt, chép bài chính tả đúng, đẹp

– Dặn dò:

– Điền chữ n hoặc l

– Điền dấu hỏi, ngã

– 2, 3 HS nhìn bảng đọc đoạn văn

– HS tự nhẩm và viết vào bảng

– HS chép vào vở

– Dùng bút chì chữa bài

+ Rà soát lại

+ Ghi số lỗi ra đầu vở

+ HS ghi lỗi ra lề

– Đổi vở kiểm tra

– Lớp đọc thầm yêu cầu của bài

– 4 HS lên bảng

– 2, 3 HS đọc lại kết quả

– Về nhà chép lại đoạn văn đúng, sạch, đẹp; làm lại bài tập

– Chuẩn bị bài: Cái bống

Leave a comment