Giáo án bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia

0

Giáo án môn Ngữ văn lớp 10

Giáo án bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia với nội dung được xây dựng khoa học, phù hợp với chương trình học cấp THPT. Bài giáo án điện tử lớp 10 này nhằm giúp các em học sinh dễ dàng nắm bắt được nội dung bài học như niềm tự hào sâu sắc và ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản văn hóa; quan điểm đúng đắn của tầm quan trọng của hiền tài đối với quốc gia.

Giáo án bài Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Giáo án bài Đại cáo bình Ngô

HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA

Thân Nhân Trung

A. Kết quả cần đạt

1. Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của hiền tài đối với đất nước.

2. Có thái độ trân trọng, tự hào về những nhân tài của quốc gia đồng thời học tập rèn luyện để trở thành nhân tài dựng xây đất nước.

B. Phương tiện thực hiện.

SGK, SGV, thiết kế bài học…

C. Phương pháp thực hiện.

GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các phương pháp đọc sáng tạo, gợi tìm kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.

D. Tiến trình bài học.

1. Kiểm tra bài cũ: Em hãy phân tích tầm quan trọng của “Trích diễm thi tập” đối với sự lưu truyền văn học dân tộc?

2. Giới thiệu bài mới: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” – nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Đó là nhận định rất có giá trị của Thân Nhân Trung. Vậy thực sự hiền tài có là nguyên khí quốc gia hay không, chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay.

HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM

I. Nội dung chính.

1. Về nội dung:

  • Khẳng định tầm quan trọng của hiền tài đối với quốc gia: có quan hệ sống còn đối với sự thịnh suy của đất nước.
  • Khắc bia tiến sĩ là việc làm khích lệ nhân tài không những có ý nghiã lớn với đương thời mà còn có ý nghĩa lâu dài với hậu thế.
  • Thấy được chính sách trọng nhân tài của triều đại Lê Thánh Tông. Từ đó có thể rút ra những bài học lịch sử quý báu.

2. Về nghệ thuật:

Kết cấu chặt chẽ, lập luận khúc triết, giàu sức thuyết phục.

II. Hướng dẫn HS tự học.

Leave a comment