Giáo án an toàn giao thông lớp 3 – Bài 3: Biển báo hiệu giao thông đường bộ

0

1- HĐ1: Ôn biển báo đã học:

a- Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.

b- Cách tiến hành:

– Nêu các biển báo đã học?

– Nêu đặc đIểm, ND của từng biển báo?

2- HĐ2: Học biển báo mới:

a- Mục tiêu: Nắm được đặc điểm, ND của biển báo:

Biển báo nguy hiểm: 204, 210, 211.

Biển báo chỉ dẫn: 423 (a, b), 424, 434, 443.

b- Cách tiến hành:

– Chia nhóm.

– Giao việc:

Treo biển báo.

Nêu đặc điểm, ND của từng biển báo?

– Biển nào có đặc đIểm giống nhau?

– Thuộc nhóm biển báo nào?

– Đặc điểm chung của nhóm biển báo đó?

*KL: Nhóm biển báo nguy hiểm:

Hình tam giác, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ biểu thị ND mầu đen.

– Nhóm biển báo chỉ dẫn: Hình vuông, nền mầu xanh, hình vẽ biểu thị ND mầu đen.

3- HĐ3: Trò chơi biển báo

a- Mục tiêu: Củng cố các biển báo đã học.

b- Cách tiến hành:

– Chia nhóm.Phát biển báo cho từng nhóm.

– Giao việc:

Gắn biển báo vào đúng vị trí nhóm (trên bảng)

V- Củng cố – dặn dò.

Hệ thống kiến thức.

Thực hiện tốt luật GT.

– HS nêu.

– Cử nhóm trưởng.

– HS thảo luận.

– Đại diện báo cáo kết quả.

Biển 204: Đường 2 chiều..

Biển 210: Giao nhau với đường sắt có rào chắn.

Biển 211: Giao nhau với đường sắt không có rào chắn.

Biển 423a,b: đường người đi bộ sang ngang

Biển 434: Bến xe buýt.

Biển 443: Có chợ

– 204, 210, 211

– 423 (a, b), 424, 434, 443.

Biển báo nguy hiểm: 204,210, 211.

Biển báo chỉ dẫn: 423 (a, b), 424, 434, 443.

– Nhóm biển báo nguy hiểm:

Hình tam giác, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ biểu thị ND mầu đen.

– Nhóm biển báo chỉ dẫn: Hình vuông, nền mầu xanh, hình vẽ biểu thị ND mầu đen.

– HS chơi trò chơi.

Leave a comment