Giải bài tập tiếng anh lớp 6

0

Cuốn sách “Giải bài tập tiếng anh lớp 6” cho nội dung của tiếng anh 6 hệ 4 năm dùng trong các trường trung học cơ sở ở
Việt Nam. Sách tổng hợp các chủ đề ngữ pháp, từ vựng, dịch các bài hội thoại, giải chi tiết các bài tập, câu hỏi nhằm giúp các em hiểu và nắm các nội dung trọng tâm, và học tốt môn tiếng anh.

Sách bám sát và giải chi tiết các bài học trong 16 đơn vị học bài của chương trình tiếng anh lớp 6:

 • Unit 1: Greetings
 • Unit 2: At School
 • Unit 3: At Home
 • Unit 4: Big or Small?
 • Unit 5: Things I Do
 • Unit 6: Place
 • Unit 7: Your House
 • Unit 8: Out and About
 • Unit 9: The Body
 • Unit 10: Staying Healthy
 • Unit 11: What do you eat?
 • Unit 12: Sports and Pastimes
 • Unit 13: Activities and The Seasons
 • Unit 14: Making plans
 • Unit 15: Countries
 • Unit 16: Man and the Environment

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Leave a comment