Gặp Người Đúng Lúc – Phùng Đề Mạc

0

Gặp Người Đúng Lúc – Phùng Đề Mạc

Lyrics

Women Kūle Wǒmen Xìaozhe

Chúng Ta Đã Từng Khóc. Rồi Đây Chúng Ta Lại Mỉm Cười

Wǒmen Táitóu Wàng Tiānkōng

Ngẩng Đầu Ngắm Tinh Không

Xīngxīng Hái Lìangzhe Jǐ Kē

Vẫn Còn Đó Những Ngôi Sao Lung Linh Tỏa Sáng

Wǒmen Chàngzhe Shíjiān De Gē

Chúng Ta Xướng Lên Ca Khúc Của Thời Gian

Cái Dǒngde Xiānghù Yǒngbào

Mới Hiểu Được Những Cái Ôm Trao Nhau

Dàodǐ Shì Wèile Shénme

Rốt Cuộc Là Vì Sao..

Yīnwèi Wǒ Gānghǎo Yùjìan Nǐ

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Gỡ Người

Líu Xìa Zújì Cái Měilì

Lưu Lại Những Dấu Ấn Mới Đẹp Làm Sao

Fēng Chuī Huā Luò Lèi Rú Yǔ

Gió Thổi Hoa Rơi Như Nước Mắt Tuôn Chảy

Yīn Wéi Bùxiǎng Fēnlí

Là Vì Không Muốn Chia Ly..

Yīnwèi Gānghǎo Yùjìan Nǐ

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Gỡ Người

Líu Xìa Shí Nían De Qíxǔ

Lưu Lại Lời Hứa Hẹn Mười Năm

Rúguǒ Zài Xiāngyù

Nếu Có Duyên Gặp Gỡ

Wǒ Xiǎng Wǒ Hùi Jìde Nǐ

Anh Nghĩ Anh Vẫn Sẽ Nhận Ra Em

Wǒmen Kūle Wǒmen Xìaozhe

Chúng Ta Đã Từng Khóc Rồi Đây Chúng Ta Mỉm Cười

Wǒmen Táitóu Wàng Tiānkōng

Ngẩng Đầu Ngắm Tinh Không

Xīngxīng Hái Lìangzhe Jǐ Kē

Vẫn Còn Đó Những Ngôi Sao Lung Linh Tỏa Sáng

Wǒmen Chàngzhe Shíjiān De Gē

Chúng Ta Xướng Lên Ca Khúc Của Thời Gian

Cái Dǒngde Xiānghù Yǒngbào

Mới Hiểu Được Những Cái Ôm Trao Nhau

Dàodǐ Shì Wèile Shénme

Rốt Cuộc Là Vì Sao..

Yīnwèi Wǒ Gānghǎo Yùjìan Nǐ

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Gỡ Người

Líu Xìa Zújì Cái Měilì

Lưu Lại Những Dấu Ấn Mới Đẹp Làm Sao

Fēng Chuī Huā Luò Lèi Rú Yǔ

Gió Thổi Hoa Rơi Như Nước Mắt Tuôn Chảy

Yīn Wéi Bùxiǎng Fēnlí

Là Vì Không Muốn Chia Ly..

Yīnwèi Gānghǎo Yùjìan Nǐ

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Gỡ Người

Líu Xìa Shí Nían De Qíxǔ

Lưu Lại Lời Hứa Hẹn Mười Năm

Rúguǒ Zài Xiāngyù

Nếu Có Duyên Gặp Gỡ

Wǒ Xiǎng Wǒ Hùi Jìde Nǐ

Anh Nghĩ Anh Vẫn Sẽ Nhận Ra Em

Yīnwèi Gānghǎo Yùjìan Nǐ

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Gỡ Người

Líu Xìa Zújì Cái Měilì

Lưu Lại Những Dấu Ấn Mới Đẹp Làm Sao

Fēng Chuī Huā Luò Lèi Rú Yǔ

Gió Thổi Hoa Rơi Như Nước Mắt Tuôn Chảy

Yīn Wéi Bùxiǎng Fēnlí

Là Vì Không Muốn Chia Ly..

Yīnwèi Gānghǎo Yùjìan Nǐ

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Gỡ Người

Líu Xìa Shí Nían De Qíxǔ

Lưu Lại Lời Hứa Hẹn Mười Năm

Rúguǒ Zài Xiāngyù

Nếu Có Duyên Gặp Gỡ

Wǒ Xiǎng Wǒ Hùi Jìde Nǐ

Anh Nghĩ Anh Vẫn Sẽ Nhận Ra Em

Yīnwèi Wǒ Gānghǎo Yùjìan Nǐ

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Gỡ Người

Líu Xìa Zújì Cái Měilì

Lưu Lại Những Dấu Ấn Mới Đẹp Làm Sao

Fēng Chuī Huā Luò Lèi Rú Yǔ

Gió Thổi Hoa Rơi Như Nước Mắt Tuôn Chảy

Yīn Wéi Bùxiǎng Fēnlí

Là Vì Không Muốn Chia Ly..

Yīnwèi Gāng Hǎo Yùjìan Nǐ

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Gỡ Người

Líu Xìa Shí Nían De Qíxǔ

Lưu Lại Lời Hứa Hẹn Mười Năm

Rúguǒ Zài Xiāngyù

Nếu Có Duyên Gặp Gỡ

Wǒ Xiǎng Wǒ Hùi Jìde Nǐ

Anh Nghĩ Anh Vẫn Sẽ Nhận Ra Em

 

Leave a comment