Game tập lái xe cảnh sát: Police Interceptor

0

Tập lái xe cảnh sát là dòng trò chơi đua xe, trò chơi đua xe và thi bằng lái xe cảnh sát trong trường dạy lái xe thú vị trên Y8 trực tuyến. Di chuyển xe, hoàn thành bài kiểm tra lái xe của bạn để đáp ứng các tiêu chuẩn đã được đưa ra trước đó.

Trò chơi lái xe cảnh sát hấp dẫn

Hoàn thành các bài kiểm tra theo yêu cầu của viên chức.

Lái xe, làm bài kiểm tra và hoàn thành nhiệm vụ bạn phải thực hiện. Chúng tôi, sẽ phải thực hiện các bài kiểm tra theo yêu cầu của giám khảo.

Bàn phím chơi game

Chìa khóa: Di chuyển. Dừng cái xe lại. Ctrl: Còi.

Hy vọng các bạn sẽ thích trò chơi.

Nhận xét

Câu trả lời

Nguồn : thaotruong.com

Leave a comment