Four Corners Level 1 2 3 4 (Full ebook +audio+video)

0

Bộ sách “Four Corners Level 1 2 3 4″ (Full ebook +audio+video) gồm 4 cấp độ dành cho việc luyện kĩ năng nói hiệu quả cho người học mới bắt đầu. Các đặc điểm chính phân biệt nó với những cuốn sách phổ biến khác là quyển Four Corners tập trung vào cả kỹ năng nói và Nói nghe. Nội dung đào tạo video và tạo điều kiện cho việc học cuốn sách này sẽ thúc đẩy tiến bộ của học sinh.

Mỗi phần của Four Corners bao gồm các phần từ vựng, ngữ pháp, và một bài học tiếng Anh hằng ngày với các bài tập thực hành được lên kế hoạch để cũng cố bốn kỹ năng ngôn ngữ. Four Corner nhấn mạnh vào giáo dục, để tăng sự tự tin cho các cuộc giao tiếp. Nói các bài tập mà đến cuối mỗi bài học, học viên sẽ cho phép phát triển giáo dục và kết quả tự nhận thức được kiếm được.

(Bộ này có video nên hơi nặng >7GB, các bạn dùng từ khóa “get fshare nhanh” trên google để lấy link tải nhanh nhé.

CLICK LINK DOWNLOAD FULL EBOOK +AUDIO TẠI ĐÂY .

Leave a comment