FOB là gì? Bạn đã biết về loại giá FOB chưa?

0

FOB là gì? Bạn đã biết về phạm vi giá FOB?

Nếu bạn chuẩn bị bước chân vào ngành vận chuyển, làm hay học bất cứ thứ gì liên quan đến vận chuyển, chắc chắn bạn sẽ gặp phải FOB từ viết tắt. Và có một điều chắc chắn là khi gặp một từ viết tắt thì làm sao mình có thể hiểu ngay ý nghĩa của nó mà không cần xem qua phải không nào?

FOB có nghĩa là gì?

FOB là từ viết tắt của từ này Miễn phí trên tàu tốt Vận chuyển hàng hóa trên tàu nghĩa là thời hạn giao hàng miễn trách nhiệm của người bán trên tàu. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, khi người bán đồng ý bán một mặt hàng cho người mua mà hàng hóa đó vẫn còn trong kho, trên xe,… chưa được vận chuyển lên tàu để gửi cho người mua thì hàng hóa đó đã bị hư hỏng. đó là trách nhiệm của người bán. Nếu hàng hóa trên boong, hàng hóa bị hư hỏng thì người mua chịu trách nhiệm.

Giá FOB là gì?

Giá FOB được hiểu là hợp đồng ngoại thương, có điều kiện áp dụng FOB trong điều khoản. Đó là giá cả phát sinh trong quá trình di chuyển, bảo hiểm hàng hóa, phát sinh phụ, phí vận chuyển,… mà người mua hoàn toàn phải chịu.

Trong FOB, người bán không cần quan tâm đến phương tiện vận chuyển, địa điểm, thời gian, … mà chỉ cần quan tâm đến việc hàng hóa của mình lên tàu như thế nào để đảm bảo cho người mua. Nói chung, quy trình FOB, đề cập đến việc người bán phải làm thế nào để đưa hàng lên tàu cho người mua và chi phí, phần còn lại hoàn toàn thuộc về người mua.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment