FDI là gì? Tìm hiểu ý nghĩa về doanh nghiệp FDI

0

FDI là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của doanh nghiệp FDI

Bạn là người tìm hiểu về kinh doanh, kinh doanh, … thì bạn phải biết và tìm hiểu về FDI là gì trước khi đi sâu hơn vào mô hình này. Là một doanh nghiệp nhỏ và có ý định áp dụng mô hình FDI vào hoạt động kinh doanh của mình, bạn cần biết.

  • Doanh nghiệp FDI là gì?

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vấn đề xoay quanh FDI đối với doanh nghiệp.

FDI là gì?

FDI là từ viết tắt của Foreign Direct Investment có nghĩa là Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài. Đây là hình thức đầu tư dài hạn, một công ty, cá nhân, doanh nghiệp nước này bỏ vốn vào công ty, doanh nghiệp nước khác để phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các cá nhân, công ty hoặc doanh nghiệp đầu tư sẽ nắm giữ quyền lực trong công ty, doanh nghiệp được đầu tư đó.

FDI là gì?

Như tôi đã đề cập ở trên, nếu bạn là cá nhân hay doanh nghiệp, bạn đánh giá một công ty, doanh nghiệp ở nước ngoài là họ cần vốn để phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp, công ty của mình. Sau đó bạn sẽ tiến hành, rót vốn (tiền) để họ đầu tư vào dự án của mình và đồng thời bạn sẽ là người nắm quyền lực của công ty, doanh nghiệp đó.

Doanh nghiệp FDI là gì?

Theo Luật Đầu tư 2005, thì Doanh nghiệp FDI là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bao gồm doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam được nhà đầu tư nước ngoài mua, sáp nhập, mua lại cổ phần.

Tác động của FDI đối với nền kinh tế như thế nào?

Tích cực

Nhờ vào Vốn FDIDo đó, doanh nghiệp có cơ hội phát triển nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, máy móc nhằm khai thác tốt các nguồn lực, tài nguyên sẵn có để phát triển tốt hơn cho doanh nghiệp của mình.

Tiêu cực

Khi một cá nhân hoặc doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp nước ngoài theo vốn FDI, họ sẽ lên nắm quyền. Áp đặt, cũng như gây mâu thuẫn trong quá trình hoạch định chính sách phát triển và lập kế hoạch đầu tư cho các thành viên của doanh nghiệp đó nếu không thống nhất.

Như vậy, FDI vừa là cơ hội vừa là rủi ro cho cả doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư. Vì vậy, cần có những kế hoạch và hướng đi chính xác cho cả nhà đầu tư FDI và doanh nghiệp FDI.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment