Excel – Hàm SUBTOTAL, hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách

0

Hàm SUBTOTAL là một hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách đã tồn tại từ các phiên bản Excel trước nhưng từ năm 2003 trở đi. Bài viết này, Themusicofstrangers.film sẽ mô tả cú pháp, chức năng và cách sử dụng hàm SUBTOTAL, các bạn xem nhé.

Ở bài viết trước, Themusicofstrangers.film đã giới thiệu đến bạn đọc các hàm đếm, trong đó đếm bằng hàm Count, hay đếm bằng hàm CountIF, hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu một hàm khác, đó là Hàm tổng phụ. Hàm SUBTOTAL được sử dụng rất linh hoạt trong Excel và khó sử dụng. Sau đây, hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng Dữ liệu lớn thông qua các ví dụ cụ thể, để bạn tham khảo.

Giăm bông SUBTOTAL

Hàm SUBTOTAL, cú pháp và ví dụ

Excel – Hàm SUBTOTAL, hàm tính toán cho một nhóm con trong danh sách

Cú pháp:
= SUBTOTAL (function_number, ref1, [ref2], …)
Ở trong:
Hàm_no: Bắt buộc. Một số từ 1 đến 11 hoặc 101 đến 111 xác định hàm nào sẽ được sử dụng để tính tổng phụ trong danh sách.

TIỂU THUYẾT PHỤ THUỘC

Tham khảo 1: Bắt buộc. Phạm vi tham chiếu được đặt tên đầu tiên mà bạn muốn tính tổng phụ.
Tham khảo 2…: Lựa chọn. Phạm vi mà bạn muốn tổng phụ có thể là 2 đến 254.

Ghi chú:
– Nếu có các hàm tổng phụ khác được lồng trong các đối số ref1, ref2, … thì các hàm lồng nhau này sẽ bị bỏ qua và không được tính toán để tránh tính hai lần.
– Đối với hằng số function_num từ 1 đến 11, chức năng TIỀM NĂNG tính toán các giá trị ẩn trong vùng dữ liệu (các hàng ẩn). Đối với các hằng số từ 101 đến 111, chỉ tính các giá trị không bị ẩn trong vùng dữ liệu.
– Hàm dưới TIỀM NĂNG nó sẽ bỏ qua các hàng bị ẩn bởi lệnh Filter (Bộ lọc tự động).
– Hàm dưới TIỀM NĂNG được sử dụng cho các cột dữ liệu. Nó không được thiết kế cho các hàng dữ liệu.
– Bất kỳ dữ liệu nào trong 3-D, chức năng TIỀM NĂNG sẽ báo lỗi #GIÁ TRỊ!

Hàm số: Tính toán một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu.

Ví dụ:
Chúng tôi có bảng dữ liệu sau:
Excel SUBTOTAL
– Sử dụng hàm Subtotal để tính tổng và trung bình của cột dữ liệu C4: C6.
– Sử dụng hàm SUBTOTAL cho giá trị ô C7 với tham số Function_no thì là ở 9 để tính tổng. Công thức sẽ là = SUBTOTAL (9, C4: C6).
Cách sử dụng ham SUBTOTAL
– Sử dụng hàm SUBTOTAL cho ô giá trị C8 với tham số Function_no thì là ở đầu tiên để tính giá trị trung bình.
– Công thức sẽ là = SUBTOTAL (1, C4: C6)
Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel
Ngoài ra, thay vì sử dụng hàm SUBTOTAL để tính toán, bạn có thể sử dụng công cụ Subtotal tích hợp sẵn trong Excel để tính toán. Tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ Subtotal để tính toán.

Cho bảng tính sau:
thực hành Excel SUBTOTAL
Yêu cầu là bạn tính tổng số lượng mặt hàng và tổng số lượng cho từng khách hàng với bảng số liệu trên.

Bởi vì yêu cầu được tính theo Tên khách hàng, cột Tên khách hàng cần được sắp xếp trước để các tên trùng lặp với nhau. Đánh dấu cột Tên khách hàng → Dữ liệu → Sắp xếp.
Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel
Kiểm tra lựa chọn Tiếp tục với lựa chọn hiện tại trong hộp thoại xuất hiện → Chọn ra…
Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel
Bạn cần sắp xếp từ A đến Z để các tên trùng nhau gần nhau → OK.
thực hành Excel SUBTOTAL
Chúng tôi nhận được kết quả từ bảng dữ liệu sau khi sắp xếp Tên khách hàng.
Excel SUBTOTAL
Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành tính Tổng số lượng mặt hàng và Tổng số lượng hàng hóa cho từng khách hàng bằng công cụ Subtotal. Đánh dấu vùng chứa dữ liệu → Dữ liệu → Tổng phụ.
    Ham SUBTOTAL Excel
Trong hộp thoại Tổng phụ.
– khung Tại mỗi thay đổi trong Chọn là Tên khách hàng vì chúng tôi sẽ tính theo tên khách hàng.
– khung Sử dụng chức năng là hàm tính toán mà bạn sẽ sử dụng để tính toán. Ở đây chúng ta tính tổng, sau đó chúng ta sẽ chọn hàm Tổng.
– khung Thêm tổng phụ vào– Đánh dấu số lượng và số lượng vì nó yêu cầu tính tổng số mặt hàng cho mỗi khách hàng và tổng số tiền cho mỗi khách hàng.
Được chứ.
    Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel
Chúng tôi có kết quả như sau:
    Ví dụ: ham SUBTOTAL Excel
Bạn có thể áp dụng cách này để tính toán với các yêu cầu khác nhau, và tương tự như cách sử dụng hàm SUBTOTAL, công cụ tổng phụ này cung cấp cho bạn 11 hàm tính toán khác nhau trong bảng hàm trong tổng phụ mà tôi đã đề cập. Sau khi tính toán, nếu bạn muốn bảng dữ liệu của mình hiển thị như cũ, hãy mở hộp thoại Tổng phụ và chọn Xóa hết.
    Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel

Hàm SUBTOTAL là một hàm rất linh hoạt, nhưng nó cũng khá khó sử dụng trong Excel với việc sử dụng hằng số hàm để gọi lệnh. Nhưng ưu điểm của điều này là bạn cũng có thể sửa đổi phép tính dễ dàng hơn bằng cách thay thế hằng số hàm bằng nó. Và với công cụ hỗ trợ tính tổng phụ, bạn có thể dễ dàng tính toán với những yêu cầu phức tạp hơn so với các phép tính thông thường mà hàm tổng phụ hỗ trợ.

https://themusicofstrangers.film/ham-subtotal-trong-excel-3296n.aspx
SUBTOTAL cũng là một trong những hàm tính toán thông dụng trong Excel, nó cũng là một hàm khá phổ biến trong kế toán, hơn nữa việc kết hợp với các hàm như hàm Vlookup, hàm Hlookup càng làm cho hàm SubTotal hoạt động nhiều hơn.

Leave a comment