Everybody Up Starter Student Book

0

Cuốn sách “Everybody Up Starter Student Book” là quyển đầu tiên trong bộ sách Everybody Up của Oxford University Press. Bộ sách này dành cho lứa tuổi từ 3 đến 14 (tương đương với mức mẫu giáo lớn và cấp tiểu học ở Việt Nam), bộ sách “Everybody Up” có khoảng 6 mức độ: (Trong đó Everybody Up Starter dành cho các em mẫu giáo lớn từ độ tuổi 3-5 tuổi, các em từ độ tuổi 5-14 tuổi: có thể học ở các mức cao hơn: Everybody Up 1Everybody Up 2Everybody Up 3,Everybody Up 4Everybody Up 5Everybody Up 6. Riêng các em mẫu giáo độ tuổi 4-5 tuổi ở mức khá có thể học được cuốn sách Everybody Up 1).

Cuốn sách khuyến khích trẻ sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên và có ý nghĩa bằng cách kết nối tiếng Anh với cuộc sống, hoạt cảnh hàng ngày của các trẻ. Sách được thiết kế với các các bài học ngoại khóa đầy màu sắc trong mỗi đơn vị cung cấp các liên kết thực tế cho các môn học khác như toán học, khoa học và nghệ thuật. Ngoài ra sách có nhiều bài hát hay của các nhạc sĩ từng đoạt giải thưởng giúp trẻ em thực hành tiếng Anh – ngay cả ở nhà.

https://www.youtube.com/watch?v=BXi3V2Rjgnw

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

CLICK LINK DOWNLOAD AUDIO TẠI ĐÂY

Leave a comment