ERP là gì? Bạn đã biết và hiểu rõ về nó chưa?

0

ERP là gì? Bạn đã biết và hiểu về nó chưa?

Nếu bạn là người yêu thích công nghệ thông tin (CNTT), đam mê kinh doanh thì chắc chắn không thể không biết đến cụm từ. từ ERP Đúng? Có thể nói, mô hình ERP gần như là điểm quyết định và là yếu tố phát triển của một mô hình kinh doanh mới. Vì vậy, chúng ta cùng nhau tìm hiểu và biết bản chất của ERP với Apkhayp.com nhé.

ERP có nghĩa là gì?

ERP là từ viết tắt của cụm từ Enterprise Resource Planning, nghĩa là Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp là một mô hình mới trong đó CNTT được ứng dụng trong hoạt động kinh doanh, thu thập thông tin, dữ liệu, … Một hệ thống ERP, nó bao gồm tất cả các chức năng cơ bản của một tổ chức nhất định. chẳng hạn như các doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, …

Phía trong:

Doanh nghiệp là doanh nghiệp, sử dụng hệ thống phần mềm nhằm sử dụng tốt nhất tài nguyên và nhân lực theo quy trình hoạt động.

Nguồn Khi các nguồn lực, tài sản hiện có trong hoặc liên quan đến công ty luôn có sẵn, các giá trị được tạo ra hàng ngày, nhân viên hoặc người quản lý cũng có thể được coi là một loại tài nguyên.

Lập kế hoạch là việc lập kế hoạch, nhân viên các bộ phận tương tác với nhau để giải quyết công việc hàng ngày. Quá trình này, dù đơn giản hay phức tạp, đều tác động đến toàn bộ nguồn lực của công ty.

Hệ thống ERP là gì?

Một Hệ thống ERPNó bao gồm tất cả các quy trình ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Nó giúp các nhà quản lý kiểm soát được tình trạng nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình. Từ đó có những phương án, kế hoạch phù hợp nhất để khai thác tốt nguồn nhân lực đó. Hơn nữa, hệ thống ERP còn giúp người quản lý có cái nhìn tổng thể và làm việc với bộ phận nhân sự của mình tốt hơn.

Xác định xem hệ thống của doanh nghiệp bạn đã đạt đến cấp độ ERP chưa?

Mọi hệ thống ERP đều phải có:

– Phải có tính năng từng phần: Với các chức năng của phần mềm sẽ có một tính năng tương ứng.

– Có sự liên kết chặt chẽ: Có sự liên kết giữa các bộ phận liên quan trong cùng một nghiệp vụ.

Phân tích tính năng quản lý: Cho phép người quản trị có cái nhìn toàn diện nhất.

– Hướng mở: Một phần mềm phải được thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp đó.

Phần mềm ERP là gì?

Phần mềm ERP Về bản chất, nó là một tổng thể tích hợp tất cả các tính năng chung của tổ chức doanh nghiệp vào một hệ thống duy nhất. Thay vì trước đây mọi bộ phận như kế toán cần có phần mềm kế toán, nhân sự cần có phần mềm quản lý nhân sự,… thì nay tất cả các phần mềm đó đều được gộp chung vào một hệ thống duy nhất.

Tại sao doanh nghiệp cần phần mềm ERP?

Bạn thử nghĩ xem, thay vì trước đây doanh nghiệp của bạn cần đến 10 nhân viên để thực hiện công việc quản lý các phòng ban là điều vô cùng vất vả. Thay vì quản lý riêng lẻ, tại sao chúng ta không gộp tất cả công việc đó vào một phần mềm tích hợp nhỉ? Vừa tiết kiệm nhân lực, vừa giúp người quản lý có cái nhìn tổng quan nhất,… và nhiều lợi ích mà phần mềm ERP mang lại cho doanh nghiệp của bạn.

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Từ viết tắt ERP không phải?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment