Dream A Little Dream Of Me – Doris Day

0

Dream A Little Dream Of Me – Doris Day

Lyrics:

Stars shining bright above you

Night breezes seem to whisper “I love you”

Birds singing in the sycamore tree

Dream a little dream of me

Say “Night-ie night” and kiss me

Just hold me tight and tell me you’ll miss me

While I’m alone and blue as can be

Dream a little dream of me

Stars fading but I linger on, dear

Still craving your kiss

I’m longing to linger till dawn, dear

Just saying this

Sweet dreams till sunbeams find you

Sweet dreams that leave all worries behind you

But in your dreams whatever they be

Dream a little dream of me

Stars fading but I linger on, dear

Still craving your kiss

I’m longing to linger till dawn, dear

Just saying this

Sweet dreams till sunbeams find you

Sweet dreams that leave all worries behind you

But in your dreams whatever they be

Dream a little dream of me

Lời dịch:

Hãy mơ giấc mộng nhỏ về anh

Những vì sao sáng rực trên em

Gió đêm dường như thầm thì “Em yêu anh”

Chim hót trong cây sung dâu

Hãy mơ giấc mộng nhỏ về anh

Nói “váy ngủ” và hôn anh

Ôm chặt anh và nói với anh em sẽ nhớ anh

Trong khi em cô đơn và buồn đến mức có thể

Hãy mơ giấc mộng nhỏ về anh

Sao đã mờ nhưng anh cứ nấn ná, em yêu

Vẫn khát khao nụ hôn em

Anh mong kéo dài đến sáng, em yêu

Chỉ nói điều này

Mơ mộng ngọt ngào đến khi tia nắng tìm ra em

Giấc mộng để mọi lo lắng ra sau em ngọt ngào

Nhưng trong những giấc mơ dù em mơ gì

Hãy mơ giấc mộng nhỏ về anh

Sao đã mờ nhưng anh cứ nấn ná, em yêu

Vẫn khát khao nụ hôn em

Anh mong kéo dài đến sáng, em yêu

Chỉ nói điều này

Mơ mộng ngọt ngào đến khi tia nắng tìm ra em

Giấc mộng để mọi lo lắng ra sau em ngọt ngào

Nhưng trong những giấc mơ dù em mơ gì

Hãy mơ giấc mộng nhỏ về anh

Hãy mơ giấc mộng nhỏ về anh

Mơ giấc mộng nhỏ về anh

 

Leave a comment