Download Office 2013-2019 C2R Install 6.5.3 + Lite|| Cài Office Online, tùy biến …

0

Cài đặt Office 2013-2016 – chương trình cài đặt trực tuyến Microsoft Office 2016 hoặc Microsoft Office 2013 trên PC của bạn. Ưu điểm của chương trình là khả năng cài đặt các thành phần Office 2016 riêng lẻ, cũng như lựa chọn ngôn ngữ cho bộ ứng dụng văn phòng đã cài đặt.


Tính năng chương trình:

  • Cài đặt và kích hoạt trực tuyến Office 2013/2019 C2R
  • Ở chế độ chạy tự động, bên trái là cài đặt Office 2013/2019 Professional Plus với khả năng vô hiệu hóa các thành phần được nhúng trong đó và bên phải là cài đặt các ứng dụng riêng lẻ từ gói. Trong trường hợp thứ hai, các bản cập nhật chỉ được tải xuống cho các ứng dụng đã cài đặt, trong trường hợp đầu tiên – cho toàn bộ gói, bất kể ứng dụng đã cài đặt.
  • Khả năng tạo bản phân phối Office của riêng bạn cho lần cài đặt ngoại tuyến tiếp theo của Office.
  • Có nhiều tùy chọn cho các ứng dụng để cài đặt. Bạn có thể chọn bất kỳ ứng dụng nào và với số lượng bất kỳ.
  • Có sự lựa chọn về bitness của các ứng dụng đã cài đặt (x86 hoặc x64)
  • Không có lựa chọn đường dẫn cài đặt
  • Tất cả các bản cập nhật có liên quan tại thời điểm phát hành đều được tích hợp vào bản phân phối của nhà phát triển (Microsoft)

Cài đặt:

1. Gỡ cài đặt Office 2016 bằng Gỡ cài đặt chương trình.
2. Gỡ bỏ Office 2016 bằng Buộc gỡ bỏ Office và khởi động lại máy tính của bạn.
3. Cài đặt Office bằng cách nhấp vào nút Cài đặt Office.
4. Chuyển đến tab “Tiện ích”, chuyển Office RETAIL => VL.
5. Trên tab Tiện ích, hãy kích hoạt Office.

Tải xuống Office 2013-2019 C2R Cài đặt chương trình 6.5.3 + Lite (14,9 MB):

Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh
Định dạng tệp: rar
Nền tảng / HĐH: Windows® 10/8 / 8.1 / XP / Vista / 7
Dung lượng tệp: 15.3 MB

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.