Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường

0

Bạn đã biết viết Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên của trường? Nếu chưa, hãy tham khảo bộ sưu tập được Themusicofstrangers.film VN tuyển chọn và giới thiệu dưới đây. Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường được gửi tới Ban Giám hiệu Trường mà bạn đang theo học. Trong đơn, cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh, tên lớp và hệ đào tạo… Mời các bạn cùng tham khảo.

  • Mẫu đơn viết tay xin tham gia đội sinh viên tình nguyện
  • Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
  • Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên

1. Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường số 1

Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN

Kính gửi:

Ban Giám hiệu – Trường Đại học ……………

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Viện/Khoa/Bộ môn…………….……………………..……………..

Tên em là:……………………………………………………………………….…………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………..

Quê quán: ……………………………………………………….…………………………..

CMTND: ……………………………………………………………………………………

Mã số sinh viên: ……………………………………………………………………………

Hiện là sinh viên lớp: ………………………………………………………………………

Khoa: ……………………………………………………………………………….……….

Khoá:………………………………………………………………….……………………..

Em làm đơn này kính mong nhà trường xác nhận cho em hiện là sinh viên của trường Đại học ……….. để ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………..………………

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày……. tháng …….năm 20…..

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ &QLSV

XÁC NHẬN CỦA

VIỆN/KHOA/BỘ MÔN

NGƯỜI LÀM ĐƠN

2. Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường……………………………..

Tôi tên:………………………………………………………….. Mã số sinh viên:…………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………

Là sinh viên lớp:………………………………………………………….Khóa………………………………………

Hệ đào tạo: ………………………….. tại Trường Đại học………………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính gởi đến Ban Giám hiệu xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại Trường.

Lý do:………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU
…………, ngày…..tháng…..năm………
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA
……………., ngày…..tháng…..năm……..
Người làm đơn
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường bản .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment