ĐM Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ ĐMM Hay Sử Dụng Trên Facebook

0

DM là gì? Ý Nghĩa Của Từ ĐMM

DM, DMM là gì?

Có nhiều người bình luận hỏi tôi ở trên Facebook, tôi đây DmDmm là gì? Tại sao các bạn nói Dm, Dmm với tôi? Là một người trong sáng như tôi ^. ^, Làm sao tôi có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Sau khi tìm hiểu và biết về một người bạn thân nhất Blog Themusicofstrangers Xin chia sẻ cho bạn ý nghĩa thực sự của nó như sau:

Ý nghĩa của từ DM, DMM

Tôi muốn nói lại, bản thân các từ lóng hay từ viết tắt ký hiệu không bao giờ là xấu. Nó chỉ xấu khi chúng ta sử dụng nó trong trường hợp nào và trong hoàn cảnh nào thì nó cũng tệ. Hãy xem một số ví dụ về hai từ Dm và Dmm.

Ví dụ về từ Dm:

dã man
Mất đi
Tang lễ
Gory
Đám mây
Niềm đam mê
Đắm mình
Đan mạch
Hân hoan
Đảo mắt
Đồng minh
Đẹp
Dầu
Vùng đất mới
Manh mối
Mời đến
Môi
Đã đặt hàng
Đầu mùa

Làm ơn dừng lại
Định mệnh …

Ví dụ về từ Dmm:

Đi nào

Các bạn đi

Đừng mơ

Nhận may mắn

Được rồi bạn …

Tuy nhiên trong một số trường hợp có thể hiểu 2 chữ DCM hoặc Vl có thể tạm dịch như sau Dm = D * ch, Dmm = D * mày với ký tự * là MOUND thì bạn đã hiểu ý nghĩa thực sự của từ này rồi. Nó không tốt hay xấu tự nó, nó chỉ phụ thuộc vào cách bạn sử dụng từ ngữ để làm cho nó tốt hay xấu.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment