Điểm Không – KeyKey

0

Lyrics:

墙上的倒计时让我们又回到零点

如果有时光机我想要重新来一遍

手机里的电影 放映一整夜

和你有过约定 在热闹的大街

什么都想怨你 特别是我刚睡醒

想和你靠近一点

路过我的全世界

每天都能抱你一整夜

等待往后的岁月

我只想每天多爱你一点

翻开未来的诗篇记录我们每个瞬间

对着天空的誓言别让我们回到零点

黄昏日落的时间 回不去的昨天

不后悔在人间 因为有你在我身边

墙上的倒计时让我们又回到零点

如果有时光机我想要重新来一遍

手机里的电影 放映一整夜

和你有过约定 在热闹的大街

什么都想怨你 特别是我刚睡醒

想和你靠近一点

路过我的全世界

每天都能抱你一整夜

等待往后的岁月

我只想每天多爱你一点

翻开未来的诗篇记录我们每个瞬间

对着天空的誓言别让我们回到零点

黄昏日落的时间 回不去的昨天

不后悔在人间 因为有你在我身边

路过我的全世界

每天都能抱你一整夜

等待往后的岁月

我只想每天多爱你一点

翻开未来的诗篇记录我们每个瞬间

对着天空的誓言别让我们回到零点

黄昏日落的时间 回不去的昨天

不后悔在人间 因为有你在我身边

Pinyin:

Qíang shàng de dàojìshí ràng wǒmen yòu húi dào língdiǎn

Rúguǒ yǒu shíguāng jī wǒ xiǎng yào chóngxīn lái yībìan

Shǒujī lǐ de dìanyǐng fàngyìng yī zhěng yè

Hé nǐ yǒuguò yuēdìng zài rènào de dàjiē

Shénme dōu xiǎng yùan nǐ tèbié shì wǒ gāng shùi xǐng

Xiǎng hé nǐ kàojìn yīdiǎn

Lùguò wǒ de quán shìjiè

Měitiān dū néng bào nǐ yī zhěng yè

Děngdài wǎng hòu de sùiyuè

Wǒ zhǐ xiǎng měitiān duō ài nǐ yīdiǎn

Fān kāi wèilái de shīpiān jìlù wǒmen měi gè shùnjiān

Dùizhe tiānkōng de shìyán bié ràng wǒmen húi dào língdiǎn

Húanghūn rìluò de shíjiān húi bù qù de zuótiān

Bù hòuhuǐ zài rénjiān yīnwèi yǒu nǐ zài wǒ shēnbiān

Qíang shàng de dàojìshí ràng wǒmen yòu húi dào língdiǎn

Rúguǒ yǒu shíguāng jī wǒ xiǎng yào chóngxīn lái yībìan

Shǒujī lǐ de dìanyǐng fàngyìng yī zhěng yè

Hé nǐ yǒuguò yuēdìng zài rènào de dàjiē

Shénme dōu xiǎng yùan nǐ tèbié shì wǒ gāng shùi xǐng

Xiǎng hé nǐ kàojìn yīdiǎn

Lùguò wǒ de quán shìjiè

Měitiān dū néng bào nǐ yī zhěng yè

Děngdài wǎng hòu de sùiyuè

Wǒ zhǐ xiǎng měitiān duō ài nǐ yīdiǎn

Fān kāi wèilái de shīpiān jìlù wǒmen měi gè shùnjiān

Dùizhe tiānkōng de shìyán bié ràng wǒmen húi dào língdiǎn

Húanghūn rìluò de shíjiān húi bù qù de zuótiān

Bù hòuhuǐ zài rénjiān yīnwèi yǒu nǐ zài wǒ shēnbiān

Lùguò wǒ de quán shìjiè

Měitiān dū néng bào nǐ yī zhěng yè

Děngdài wǎng hòu de sùiyuè

Wǒ zhǐ xiǎng měitiān duō ài nǐ yīdiǎn

Fān kāi wèilái de shīpiān jìlù wǒmen měi gè shùnjiān

Dùizhe tiānkōng de shìyán bié ràng wǒmen húi dào língdiǎn

Húanghūn rìluò de shíjiān húi bù qù de zuótiān

Bù hòuhuǐ zài rénjiān yīnwèi yǒu nǐ zài wǒ shēnbiān

Vietsub:

Thời gian đếm ngược trên tường

Đưa ta trở lại điểm không

Nếu có cỗ máy thời gian,

Em muốn bắt đầu lại lần nữa

Bộ phim trong điện thoại chiếu suốt đêm

Từng có hẹn cùng anh trên con phố lớn náo nhiệt

Muốn oán anh về tất cả mọi thứ

Đặc biệt là khi vừa tỉnh ngủ

Muốn được gần kề anh thêm chút

Ngang qua thế giới của em

Em có thể ôm anh cả đêm mỗi ngày

Chờ đợi những năm tháng tương lai

Em chỉ muốn yêu anh nhiều hơn mỗi ngày

Lật ra áng thơ của tương lai

Ghi lại mọi khoảnh khắc của hai ta

Lời thề với bầu trời cao

Không có chúng ta quay về điểm không

Thời gian tà dương đuổi nắng chiều

Ngày hôm qua mà em không thể quay về được

Không hối hận bởi vì có anh ở cạnh bên em

Thời gian đếm ngược trên tường

Đưa ta trở lại điểm không

Nếu có cỗ máy thời gian,

Em muốn bắt đầu lại lần nữa

Bộ phim trong điện thoại chiếu suốt đêm

Từng có hẹn cùng anh trên con phố lớn náo nhiệt

Muốn oán anh về tất cả mọi thứ

Đặc biệt là khi vừa tỉnh ngủ

Muốn được gần kề anh thêm chút

Ngang qua thế giới của em

Em có thể ôm anh cả đêm mỗi ngày

Chờ đợi những năm tháng tương lai

Em chỉ muốn yêu anh nhiều hơn mỗi ngày

Lật ra áng thơ của tương lai

Ghi lại mọi khoảnh khắc của hai ta

Lời thề với bầu trời cao

Không có chúng ta quay về điểm không

Thời gian tà dương đuổi nắng chiều

Ngày hôm qua mà em không thể quay về được

Không hối hận bởi vì có anh ở cạnh bên em

Ngang qua thế giới của em

Em có thể ôm anh cả đêm mỗi ngày

Chờ đợi những năm tháng tương lai

Em chỉ muốn yêu anh nhiều hơn mỗi ngày

Lật ra áng thơ của tương lai

Ghi lại mọi khoảnh khắc của hai ta

Lời thề với bầu trời cao

Không có chúng ta quay về điểm không

Thời gian tà dương đuổi nắng chiều

Ngày hôm qua mà em không thể quay về được

Không hối hận bởi vì có anh ở cạnh bên em​

Leave a comment