Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán trường Lương Thế Vinh, Hà Nội năm 2014-2015

0
STT Câu hỏi Đáp án 1 Tìm x biết 420:[75 – (x- 10)] = 21 2 Tổng số tuổi của ông, bố và Nam là 108 tuổi. Tuổi của ông gấp 5/4 tổng số tuổi của Nam và bố. Tuổi của bố gấp 3 lần tuổi của Nam. Hỏi số tuổi của từng người? 3 Bạn Liên đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc được 2/5 số trang sách. Ngày thứ hai bạn đọc được 2/3 số trang sách còn lại. Ngày thứ ba bạn đọc 60 trang thì đọc xong cuốn sách. Hỏi cuốn sách bạn Liên đọc có bao nhiêu trang? 4 Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 2 thì ta được số mới mà tổng số đã cho và số mới bằng 346 5 Bốn bạn Việt, Nam, Chiến, Thắng có tổng cộng 55 cuốn sách. Nếu đem số sách của Việt cộng thêm 5, số sách của Nam trừ đi 5, số sách của Chiến nhân 2, số sách của Thắng chia 3 thì số sách của bốn bạn bằng nhau. Tính số sách ban đầu của mỗi bạn 6

Tính giá trị biểu thức:

A = 17 x (frac{1313}{5151} + frac{1111}{3434}) : frac{177}{12}

7

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau biết tổng các chữ sốcủa số đó bằng 15.

8

Một số tự nhiên được viết bằng 2014 chữ số 7 liên tiếp thì phải cộng thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được một số chia hết cho 21.

9

Lúc 6 giờ sáng một xe máy bắt đầu khởi hành từ Thanh Hóa đi Hà Nội với vận tốc 40 km/giờ. Cùng lúc đó một xe ô tô từ Hà Nội đi Thanh Hóa với vận tốc 60 km/giờ. Hỏi mấy giờ hai xe gặp nhau? Biết quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa dài 175 km

10

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

frac{5}{9};frac{12}{25};frac{2}{5};frac{14}{27}

11

Một miếng tôn có chu vi 44 dm và chiều dài hơn chiều rộng 2 dm. Người ta cắt 4 góc của miếng tôn 4 hình vuông bằng nhau, mỗi miếng có diện tích bằng 100 cm² rồi gấp lên thành một hình hộp không có nắp. Tính thể tích của hình hộp này.

12

Tìm các chữ số a và b biết số 189ab đồng thời chia hết cho các số 2;5 và 9.

13

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 240 cm2 , trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AB = 3AM, trên cạnh CA lấy điểm N sao cho CA = 4CN. Tính diện tích tứ giác MNCB.

14

Cho dãy số 1,2,4,7,11,16,… Hỏi số hạng tiếp theo của dãy số trên là bao nhiêu?

15

Một đoàn tàu đi qua một cây cầu dài 980 m. Biết rằng thời gian bắt đầu từ lúc đầu tàu đến đầu cây cầu và đuôi tàu qua đầu cây cầu là 12 giây, thời gian đuôi đoàn tàu ra khỏi cây cầu tính từ lúc đầu tàu bắt đầu đến cầu là 82 giây. Tính chiều dài đoàn tàu.

16

Một thủa ruộng hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 5 m. Người ta mở rộng thủa ruộng bằng cách tăng thêm chiều rộng và giữ nguyên chiều dài để được một thủa ruộng hình vuông. Khi đó diện tích thủa ruộng mới lớn hơn diện tích thủa ruộng ban đầu 100 m2. Tính diện tích thủa ruộng ban đầu.

17

Nếu đếm các chữ số dùng để ghi tất cả các ngày trong năm 2014 trên tờ lịch treo tường thì kết quả sẽ là bao nhiêu chữ số?

18

Tìm ba số tự nhiên biết rằng có một số có 3 chữ số, một số có 2 chữ số, một số có một chữ số là trung bình cộng của ba số là 37.

19

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một khối hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 dm, chiều rộng 0,5 dm và chiều cao 0,6 dm. Sau đó ta sơn toàn bộ các mặt của hình hộp chữ nhật. Hỏi có bao hình lập phương nhỏ bị tô một mặt?

20

Cần ít nhất bao nhiêu số 7 để tạo thành các số sao cho tổng các số đó bằng 798.

Leave a comment