Đề thi Tin học lớp 6 học kì 2 Kết nối tri thức 2022

0

Đề thi Tin học lớp 6 học kì 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2021 – 2022. Đề thi có đáp án đầy đủ chi tiết để các em học sinh lên kế hoạch ôn tập, chuẩn bị cho kì thi cuối kì 2 lớp 6 đạt kết quả cao.

1. Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

* Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong các chữ cái A, B, C, D tương ứng với các câu hỏi từ câu 1 đến hết câu 14 (mỗi câu đúng 0,5 điểm).

Câu 1: Bạn Tuấn nghĩ về những công việc sẽ thực hiện sau khi thức dậy vào buổi sáng. Bạn ấy viết một thuật toán bằng cách ghi ra từng bước, từng bước một. Bước đầu tiên bạn ấy viết ra là: “Thức dậy”. Em hãy cho biết bước tiếp theo là gì?

A. Đánh răng.

B. Thay quần áo.

C. Đi tắm.

D. Ra khỏi giường.

Câu 2: Hãy sắp xếp các bước Rô-bốt cần tìm đường đi từ vị trí bắt đầu đến vị trí kết thúc như hình bên dưới. Biết Rô-bốt chỉ thực hiện được các hành động quay trái, quay phải và tiến 1 bước, lùi 1 bước. Ban đầu Rô-bốt đứng ở ô bắt đầu và quay mặt theo hướng mũi tên.

1. Bắt đầu.

2. Tiến 1 bước.

3. Quay phải.

4. Kết thúc.

5. Tiến 1 bước.

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học

A. 1- 2-3-4-5

B. 1-3-2-5-4

C. 5-4-3-2-1

D. 1-5-2-3-4

Câu 3: Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?

A. Một bản nhạc hay.

B. Một bức tranh đầy màu sắc.

C. Một bản hướng dẫn về cách nướng bánh với các bước cần làm.

D. Một bài thơ lục bát.

Câu 4: Sơ đồ khối là gì?

A. Một sơ đồ gồm các hình khối, đường có mũi tên chỉ hướng thực hiện theo từng bước của thuật toán.

B Một ngôn ngữ lập trình.

C. Cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên.

D. Một biểu đồ hình cột.

Câu 5: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau:

Để ……… một từ hoặc cụm từ tìm kiếm được bằng một từ hoặc cụm từ khác em dùng lệnh Replace.”

A. Tìm kiếm.

B. Thay thế.

C. Tìm kiếm và thay thế.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 6: Muốn chọn phần văn bản, ta có thể thực hiện:

A. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift và nháy chuột tại vị trí cuối phần văn bản cần chọn.

B. Kéo thả chuột từ vị trí cuối đến vị trí bắt đầu phần văn bản cần chọn.

C. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift và sử dụng các phím mũi tên đến vị trí cuối phần văn bản cần chọn.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 7: Để chọn trang ngang hay trang dọc, ta chọn các lệnh trong nhóm:

A. Page Setup (trên dải Home).

B. Page Setup (trên dải Page Layout).

C. Cover Page (trên dải Insert).

D. Page Break (trên dải Insert).

Câu 8: Cho sơ đồ tư duy dưới đây:

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học KNTT

Tên chủ đề chính là:

A. Trái đất.

B. Các mùa trong năm.

C. Chuyển động quay.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Để tìm nhanh 1 từ hay 1 dãy các kí tự, ta thực hiện như sau:

1. Nháy chuột vào bảng chọn Edit → Find → xuất hiện hộp thoại Find and Replace.

2. Nhập từ cần tìm vào hộp [……..].

3. Nhấn chọn nút Find Next trên hộp thoại để thực hiện tìm.

A. Find Next.

B. Find What.

C. Find.

D. Edit.

Câu 10: Sau khi sử dụng lệnh Find trong bảng chọn Edit để tìm được một từ, muốn tìm cụm tiếp theo, em thực hiện ngay thao tác nào dưới đây?

A. Nhấn phím Delete.

B. Nhấn nút Next.

C. Nháy nút Find Next.

D. Tất cả ý trên.

TRẢ LỜI: Sau khi sử dụng lệnh Find trong bảng chọn Edit để tìm được một từ, muốn tìm cụm tiếp theo, em thực hiện ngay thao tác nháy nút Find Next.

Đáp án: C.

Câu 11: Bạn An đang viết về đặc sản cốm Làng Vồng để giới thiệu Ầm thực Hà Nội cho các bạn ở Tuyên Quang. Tuy nhiên, bạn muốn sửa lại văn bản, thay thế tất cả các từ “món ngon” bằng từ “đặc sản”. Bạn sẽ sử dụng lệnh nào trong hộp thoại “Find and Replace”?

A. Replace.

B. Find Next.

C. Replace All.

D. Cancel.

Câu 12: Trong bảng danh sách lớp 6A bên dưới. Để thêm một cột vào bên phải cột Tên, em nháy chọn cột Tên, sau đó nháy nút phải chuột chọn Insert và chọn tiếp lệnh nào?

A. Insert Columns to the Left.

B. Insert Rows Below.

C. Insert Rows Above.

D. Insert Columns to the Right.

Câu 13: Để chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi dã ngoại của lớp, cô giáo giao cho hai bạn Minh và An thu thập thông tin cho buồi dã ngoại. Theo em, những thông tin nào không nên trình bày dưới dạng bảng?

A. Một đoạn văn mô tả ngắn gọn về địa điểm dã ngoại.

B. Phân công chuẩn bị.

C. Các đồ dùng cần mang theo.

D. Chương trình hoạt động.

Câu 14: Sử dụng lệnh Insert/Table rồi dùng chuột kéo thả để chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là:

A. 10 cột, 10 hàng.

B. 10 cột, 8 hàng.

C. 10 cột, 9 hàng.

D. 8 cột, 10 hàng.

B. TỰ LUẬN (3,0 đ)

Câu 1 (1,0 đ):Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp

1) Insert Left

a) Chèn thêm hàng vào phía trên hàng đã chọn

2) Insert Right

b) Chèn thêm hàng vào phía dưới hàng đã chọn

3) Insert Above

c) Chèn thêm cột vào phía bên trái cột đã chọn

4) Insert Below

d) Chèn thêm cột vào phía bên phải cột đã chọn

Câu 2 (1,0 đ):Sau khi đọc lại, bạn An nhận thấy không nên thay thế tất cả các từ “đặc sản” trong văn bản thành từ “món ngon”, mà chỉ thay một số từ:

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học KNTT

Bạn An đã thực hiện các bước sau đây:

1) Nháy chuột chọn thẻ Home

2) Trong nhóm lệnh Editing chọn Find

3) Trong cửa sổ Navigation, gõ từ “đặc sản” rồi nhấn phím Enter, khi đó các từ tìm thấy được đánh dấu

4) Với mỗi từ tìm thấy, từ nào cần thay thì bạn An xóa từ đó và gõ từ “món ngon” thay vào vị trí của từ vừa xóa

Cách làm trên của bạn An có giải quyết được yêu cầu không? Giải thích.

Câu 3 (1,0 đ): Cho chương trình Scratch như hình bên dưới hãy vẽ cho sơ đồ khối cho chương trình?

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học

2. Đáp án Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2

A.TRẮC NGHIỆM (7,0 đ)

(Mỗi câu đúng được 0,5đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Đáp án

D

B

C

A

B

D

B

A

B

C

C

D

A

B

B. TỰ LUẬN (3,0 đ)

Câu

Đáp án

Điểm

1

(1,0đ)

Để chèn thêm hàng vào bảng ta sử dụng lệnh sau:

– Insert Left: Chèn thêm cột vào phía bên trái cột đã chọn.

– Insert Right: Chèn thêm cột vào phía bên phải cột đã chọn.

– Insert Above: Chèn thêm hàng vào phía trên hàng đã chọn.

– Insert Below: Chèn thêm hàng vào phía dưới hàng đã chọn.

Đáp án: 1 – c) 2 – d) 3 – a) 4 – b)

0,25

0,25

0,25

0,25

2

(1,0đ)

-Bạn An thực hiện theo 4 bước như vậy sẽ giải quyết được yêu cầu đặt ra.

-Tuy nhiên việc sửa từng từ bằng tay sẽ mất nhiều công sức và không hiệu quả. Thay vì sửa bằng tay từng từ, bạn có thể dùng lệnh thay thế Replace để thay từng từ. Từ nào không cần thay thế, bạn có thể dùng lệnh “Find Next” để bỏ qua và tìm từ tiếp theo.

0,5

0,5

3

(1,0đ)

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học KNTT

0,25

0,25

0,25

0,25

(Học sinh làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Khoc học tự nhiên, Tin học, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được Tìm Đáp Án sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Leave a comment