Đề thi Tin học lớp 5 cuối kì 2 năm 2021 – 2022

0

Đề thi Tin học lớp 5 cuối kì 2 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 5, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức. Đồng thời giúp các thầy cô ra đề thi học kì chuẩn các mức độ cho các em học sinh. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. Để xóa màn hình và rùa quay về vị trí xuất phát em dùng lệnh:

A. Home
C. CS
B. Clean
D. Bye

Câu 2. Để lưu các thủ tục em đã viết trong Logo vào tệp TONGHOP.LGO em gõ lệnh:

A. SAVE “TONGHOP.LGO
C. TO [TONGHOP.LGO]
B. SAVE [TONGHOP.LGO]
D. TO “TONGHOP.LGO

Câu 3. Khi thực hiện lệnh PU rùa sẽ:

A. Hạ bút
C. Ẩn mình
B. Nhấc bút
D. Hiện hình

Câu 4. Trong LOGO để viết lên màn hình dòng chữ “Xin chào Việt Nam”, ta dùng câu lệnh:

A. LABEL { Xin chào Việt Nam}
C. PRINT {Xin chào Việt Nam}
B. LABEL [Xin chào Việt Nam]
D. PRINT [Xin chào Việt Nam]

Câu 5. Để thay đổi kích thước nét vẽ em dùng lệnh:

A. SETPENCOLOR n
C. SETPENSIZE n
B. SETPENCOLOR [m n]
D. SETPENSIZE [m n]

Câu 6. Một thủ tục trong LOGO gồm mấy phần:

A. 1
C. 3
B. 2
D. 4

Câu 7. Để vẽ hình vuông có độ dài cạnh là 100 bước chân của rùa em sử dụng lệnh nào sau đây:

A. REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
C. REPEAT 4 [FD 100 RT 60]
B. REPEAT 6 [FD 100 RT 90]
D. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

Câu 8. Thủ tục dưới đây còn thiếu đoạn lệnh nào để vẽ được hình bên?

TO BAIHOC2

REPEAT 6 [ ………………… FD 100 RT 60]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

A. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 45]
C. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 60]
B. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 45]
D. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 60]

Câu 9. Thủ tục dưới đây thực hiện công việc gì?

TO BAIHOC1

REPEAT 6 [FD 50 WAIT 60 RT 60] WAIT 60

END

A. Vẽ hình tam giác
C. Vẽ hình vuông
B. Vẽ hình ngũ giác
D. Vẽ hình lục giác

Câu 10. Để thay đổi màu bút trong LOGO, ta dùng lệnh:

A. SETPENCOLOR n
C. SETPENSIZE n
B. SETPENCOLOR [m n]
D. SETPENSIZE [m n]

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Em hãy điền nội dung còn thiếu để hoàn thiện các câu lệnh viết thủ tục vẽ chiếc chong chóng hình dưới đây.

TO CHONGCHONG

SETPEN………………………………………………………….. 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT ………..[FD 50 RT 90] BK ……….. RT…………..]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 2. Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 3. Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

– Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

– Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

c

a

b

c

d

c

a

a

d

a

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2đ) Em hãy điền nội dung còn thiếu để hoàn thiện các câu lệnh viết thủ tục vẽ chiếc chong chóng hình dưới đây.

TO CHONGCHONG

SETPENCOLOR 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT 4 [FD 50 RT 90] BK 50 RT 60]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 2: (2đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

EDIT “TRANGTRI1

TO TRANGTRI

REPEAT 8 [REPEAT 6 [FD 100 RT 60] RT 45]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 3: (1đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

EDIT “TRANGTRI2

TO TRANGTRI2

REPEAT 4 [REPEAT 60 [FD 5 RT 6] RT 90]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thế giới LOGO

Số câu

3

3

2

3

2

2

15

Số điểm

1.5

1.5

1.0

9.0

1.0

6.0

20.0

100.0%

Tổng

Số câu

3

0

3

0

2

3

2

2

15

Số điểm

1.5

0

1.5

0

1

9

1

6

20

100%

Tỷ lệ %

20%

0%

20%

0%

13%

20%

13%

13%

100%

Tỷ lệ theo mức

20.00%

20.00%

33.33%

26.67%

100%

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được Tìm Đáp Án sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Leave a comment