Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 1

0

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi Tìm Đáp Án; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 2 MỚI

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Bản quyền thuộc về TimDapAnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and complete the word

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

1. m _ p

2. t r _ c k

3. m _ n g o

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

4. t _ r t l e

5. n _ t s

6. f _ _ t b a l l

II. Read and tick

1. This is my mother

2. Touch your face

3. I can see a monkey

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1

A.

B.

A.

B.

A.

B.

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. chicken/ like/ I/ ./

____________________________________________

2. Look/ lake/ the/ at/ ./

____________________________________________

3. see?/ How/ you/ many/ can/ crocodiles/

____________________________________________

4. bananas/ She/ having/ is/ ./

____________________________________________

5. apple/ an/ That/ is/ ./

____________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart số 1

I/ Look at the picture and complete the word

1. mop

2. truck

3. mango

4. turtle

5. nuts

6. football

II. Read and tick

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. I like chicken.

2. Look at the lake.

3. How many crocodiles can you see?

4. She is having bananas.

5. That is an apple.

Trên đây Tìm Đáp Án đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 1, …. được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment