Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường THCS Long Sơn, Thạch Hà năm 2014 – 2015

0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường THCS Long Sơn, Thạch Hà năm 2014 – 2015 là đề kiểm tra đầu năm học nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh từ lớp 7 lên lớp 8. Tài liệu bao gồm đáp án và đề thi môn Toán, giúp các em học sinh tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn Toán lớp 8 trường THCS Kim Thư, Hà Nội năm 2015 – 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường THCS Võ Thị Sáu, Hải Phòng năm 2015 – 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Thanh Thùy, Hà Nội năm 2015 – 2016

PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LONG SƠN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2014-2015
Môn: Toán – Lớp: 8
Thời gian: 90 phút

Câu 1: Thực hiện phép tính:
Đề thi KSCL môn Toán lớp 8
Câu 2: Thực hiện phép nhân:
Đề thi KSCL môn Toán lớp 8

b) 2x(x2 – 3x + 5);

c) (x + y)(x2 – xy + y2)

Câu 3: Tìm x biết:

a) 3x+55=3.23

b) I2x-4I = 2/3

Câu 4: Cho các đa thức:

A(x) = 8 + x3 – x + 4x3 + 3x2 – 15

B(x) = – 5x3 + 2x2 – 2x3 – 4+6x + 12x3 – 9x

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính A(x) + B(x); A(x) – B(x).

b) Tìm x để A(x) = B(x).

Câu 5: Cho ∆ABC cân tại A và hai đường trung tuyến BN, CM cắt nhau tại K. Chứng minh:

a) ∆BMC = ∆CNB

b) ∆BKC cân tại K

c) BC < KN

d) Tứ giác MNCB là hình thang cân.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8

Đề thi KSCL môn Toán lớp 8

Đề thi KSCL môn Toán lớp 8

Leave a comment