Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 năm 2019 – 2020 số 8

0

Đề thi thử học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng Anh

Đề luyện thi môn tiếng Anh học sinh giỏi cấp huyện lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học sinh giỏi lớp 5 năm 2019 – 2020 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 5 được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

1. A. cat B. dad C. family D. name
2. A. brother B. sister C. her D. he
3. A. ten B. seven C. he D. hello
4. A. nine B. sister C. five D. hi

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

01. A. one B. mum C. three D. four
02. A. he B. she C. me D. I
03. A. morning B. family C. night D. afternoon
04. A. Bill B. Peter C. Hello D. Anna

Câu 3. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

A B
01. My name ………………….. A. …………… is Binh.
02. This is ……………………….. B. ……………. my sister.
03. What is ……………………. C. …………… six.
04. His name ………………….. D. ………….. your name?
05. One and five is………….. E. ………….. is Mai.

Câu 4. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

01. I’am Hong. ……………………………………………….

02. This is me brother. ……………………………………………….

03. This is my mum. His name is Dao. ……………………………………………….

04. This is my dad. Her name is Tung. ……………………………………………….

05. This is my brothers. ……………………………………………….

Câu 5. Đọc lời giới thiệu rồi hoàn thành các câu sau.

This is my family. This is my dad. His name is Hung. This is my mum. She is Mai. This is my sister. Her name is Nga. This is me. I am Linh.

01. This is my ……………………..

02. My dad is ………………………

03. Mai is my ……………………..

04. Nga is my …………………

05. My name is ………………

06. My sister is ………………

ĐÁP ÁN

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

1 – D; 2 – D; 3 – C; 4 – B

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – C

Câu 3. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

1 – E; 2 – B; 3 – D; 4 – A; 5- C

Câu 4. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

1 – I’am thành I’m hoặc I am

2 – me thành my

3 – His thành her

4 – Her thành His

5 – brothers thành brother

Câu 5. Đọc lời giới thiệu rồi hoàn thành các câu sau.

1 – family; 2 – Hung; 3 – mum; 4 – sister; 5 – Linh; 6 – Nga

Trên đây là Đề thi HSG Anh 5 kèm đáp án. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên Tìm Đáp Án như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.a

Leave a comment