Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010 – 2011 trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

0

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 2

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010 – 2011 trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 2, giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng Toán học, từ đó tham gia các kì thi học sinh giỏi môn Toán tự tin và đạt thành tích cao trong học tập.

30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010 – 2011

Đề thi học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 2 – Có đáp án

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 – Có đáp án

Trường TH NGUYỄN VIẾT XUÂN

Họ và tên:………………………..

……………………………………

Lớp: ……………………………….

BÀI THI HỌC SINH GIỎI TOÁN

LỚP 2

(Thời gian 90 phút)

Năm Học: 2010 – 2011

Số phách

A/ TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

Câu 1. Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:

A. 8

B. 5

C. 7

D. 9

Câu 2. Thương của 0 và 5 là:

A. 7 B. 4 C. 0 D. 3

Câu 3.

Số cần điền vào ô trống là:

A. 5 B. 7 C.9 D.6

Câu 4. 7kg +…..= 13kg. Số cần điền vào chổ chấm:

A.6kg B.8kg C.4kg D. 5kg

Câu 5. Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 4cm, 7cm, 9cm bằng:

A.18cm B. 19cm C.16cm D. 20cm

B/ PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Tìm x:

1) x + 7 = 15 2) x – 29 = 48 3) 5 + x = 23 4) x – 37 = 56

Bài 2. Năm nay bố 43 tuổi, lúc bố 40 tuổi Hà 10 tuổi. Hỏi hiện nay Hà bao nhiêu tuổi?

Bài 3. Chu vi của một hình tam giác có ba cạnh bằng nhau là 27 cm. Tính độ dài mỗi cạnh của hình tam giác đó?

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (10đ) Mỗi câu đúng cho (2đ)

Bài 1: D

Bài 2: C

Bài 3: B

Bài 4: A

Bài 5: D

B. PHẦN TỰ LUẬN (10đ)

Bài 1: (4đ) mỗi phép tính đúng cho 1đ

Bài 2: (3đ)

  • Tóm tắt: đúng (0,5đ)
  • Lời giải và tính đúng tuổi bố nhiều hơn tuổi Hà (1đ)
  • Lời giải và tính đúng tuổi tuổi Hà hiện nay (1đ)
  • Đáp số (0,5)

Bài 3: (3đ)

  • Tóm tắt: đúng (0,5đ)
  • Lời giải và phép tính đúng (2đ)
  • Đáp số (0,5)
Leave a comment