Đề thi học sinh giỏi lớp 11 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 – 2013 môn Lịch sử – Có đáp án

0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT
NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (3,0 điểm)

Truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam được hình thành như thế nào?

Câu 2. (3,0 điểm)

Trình bày những nét độc đáo về nghệ thuật quân sự của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, Thanh ở thế kỉ XVIII.

Câu 3. (2,0 điểm)

Căn cứ vào đâu để khẳng định rằng: chế độ phong kiến Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng?

Câu 4. (4,0 điểm)

Triều đình Huế có thái độ như thế nào trong quá trình thực dân Pháp tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta từ năm 1858 đến năm 1874?

Câu 5. (3,0 điểm)

Trình bày nguyên nhân và biểu hiện của quá trình chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ở Nhật Bản trong 30 năm cuối thế kỉ XIX.

Câu 6. (3,0 điểm)

So sánh cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII với cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga. Giải thích vì sao có những điểm giống và khác nhau đó?

Câu 7. (2,0 điểm)

Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).

Leave a comment