Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018, trường THPT Nghi Xuân – Hà Tĩnh

0

TimDapAnmời bạn đọc tham khảo Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018, trường THPT Nghi Xuân – Hà Tĩnh, với bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 50 câu thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán 12 một cách nhanh và hiệu quả. Mời thầy cô và các bạn tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Câu 1: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng (-oo; +oo).

A. y = -x3 – 3x2 – 4x + 2017

C. y = x4 + 4x2 + 2017

B. y = x + 5/x + 2

D. y = -x3 – 3x2 + 6x

Câu 2: Hàm số y = x3 – 3x2 + 4 đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. (-oo;0) và (2; +oo).

B. (0;1).

C. (-oo;1) và (2; +oo).

D. (0; 2).

Câu 3: Phương trình ln x + ln (3x – 2) = 0 có số nghiệm là
A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Câu 4: Cho khối đa diện đều {p,q}, chỉ số p là?

A. Số đỉnh của đa diện.

B. Số cạnh của đa diện

C. Số các cạnh của mỗi mặt.

D. Số mặt của đa diện

Câu 5: Cho một hình đa diện, tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.

B. Mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh.

C. Mỗi cạnh là cạnh chung ít nhất của 3 mặt

D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt

————————————

Tìm Đáp Án đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018, trường THPT Nghi Xuân – Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, TimDapAnxin mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học mà TimDapAntổng hợp và đăng tải.

Leave a comment