Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học EAKHĂL, Đắk Lắk năm học 2016 – 2017

0

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm học 2016 – 2017

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học EAKHĂL, Đắk Lắk năm học 2016 – 2017 cho trẻ em sẽ là những tài liệu học tiếng Anh phù hợp nhất giúp các em ôn luyện lại những kiến thức tiếng Anh của mình. Đề kiểm tra học kỳ 1 tiếng Anh lớp 3 có đáp án được Tìm Đáp Án tổng hợp và gửi tới các em giúp các em ôn luyện kiến thức hiệu quả hơn.

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 Chương trình tiếng Anh 10 năm năm học 2015 – 2016

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát, Đồng Nai năm học 2015 – 2016

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học số 2 Glar, Gia Lai năm học 2016 – 2017 có đáp án

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

PHÒNG GD & ĐT EAH’LEO

TRƯỜNG TIỂU HỌC EAKHĂL

Họ tên: …………………………………

Lớp:…………………………………

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 3

NĂM HỌC: 2016 – 2017

Thời gian: 40 phút

Marks:

Listening

Reading and writing

Speaking

Total

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Q. 9

Q.10

Đề kiểm tra học kỳ 1 tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra học kỳ 1 tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới có đáp án

Bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 trực tuyến

PART III SPEAKING (1pt) (5′)

Question 10.

1. Listen and repeat

2. Point, ask and answer

3. Listen and comment

4. Interview

The End

Leave a comment