Đề thi học kì I môn Địa lý lớp 12 nâng cao (Đề 01) – THPT Chu Văn An (2012 – 2013)

0

Vndoc.com xin giới đến các bạn: Đề thi học kì I môn Địa lý lớp 12 nâng cao (Đề 01) – THPT Chu Văn An (2012 – 2013).

Đề thi học kì I môn Địa lý lớp 12:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 01)

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Địa lý – Lớp 12 Nâng cao
Dành cho học sinh lớp chuyên Địa

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Buổi thi: Chiều ngày 22/12/2012

ĐỀ THI:

Câu 1 (3,0 điểm)

a. Trình bày đặc điểm thiên nhiên đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở nước ta.

b. Chứng minh rằng đối với việc phát triển kinh tế ,văn hóa và an ninh quốc phòng của nước ta ,vị trí địa lý có ý nghĩa quan trọng.

Câu 2 (3,0 điểm)

a. Việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta cố ý nghĩa như thế nào?

b. Phân tích những điều kiện để phát triển cây công nghiệp ở nước ta.

Câu 3 (4,0 điểm):

Cho bảng số liệu:

Diện tích và sản lượng lúa của nước ta.

a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 1995-2006

b. Nhận xét và giải thích nguyên nhân

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Câu 1:

a. Trình bày đặc điểm thiên nhiên đai cận nhiệt đới gió mùa .

– Độ cao: MB từ 600-700 đến 2600m. MN từ 900-1000m đến 2600m.

– Khí hậu mát mẻ không có tháng nào to >25o, tổng t0 năm >45000c , mưa và độ ẩm tăng.

+ 600 – 700m đến 1600 – 1700m khí hậu lạnh ẩm hơn, tạo điều kiện hình thành các hệ sinh thái rừng cận to đới lá rộng và lá kim phát triển trên đất feralit có mùn. Trong rừng xuất hiện cá loài chim, thú phương Bắc.

+ 1600 – 1700m đến 2600m to thấp quá trình feralit ngưng trệ hình thành đất mùn. Rừng sinh trưởng kém thực vật thấp nhỏ đơn giản về loài: rêu, địa y phủ kín. Xuất hiện các loài chim di cư thuộc hệ Himalaya.

b. Ý nghĩa của vị trí địa lý

– Về kinh tế:

+ Có ĐK phát triển các loại hình GT thuận lợi phát triển quan hệ ngoại thương với các nước trg khu vực và trên TG. VN là của ngõ đường biển của Lào, T Lan…

+ VTĐL có ý nghĩa Qtrong trong việc phát triển các ngành KT, các vùng lãnh thổ tạo ĐK thực hiện c/s mở cửa, thu hút vốn đầu tư…

– Về VH_XH: VTĐL liền kề với nhiều nét tương đồng về lịch sử, VH-XH .. tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình hợp tác hữu nghị với các nước trong khu vực và ĐNÁ.

– Về AN-QP: VTĐL đặc biệt quan trọng ở ĐNÁ. Đặc biệt biển Đông là chiến lược qtrong trong công cuộc XD và phát triển KT và BV đất nước

Câu 2:

a. Vai trò của ngành trồng cây CN

– Tạo ra nguồn nguyên liệu cho CNCB ,SX hàng tiêu dùng tạo ĐK để đa dạng hóa cơ cấu ngành CN và phân bố lại SXCN .

– Sử dụng hợp lý nguồn TNTN, phá thế độc canh trong sản xuất nông nghiệp.

– Tạo nguồn hàng XK quan trọng…, góp phần thực hiện 3 chương trình KT lớn của nhà nước.

– Giải quyết việc làm cho người LĐ, góp phần phân bố lại dân cư và LĐ trên phạm vi cả nước, nâng cao đ/sống, giải quyết nhu cầu ăn mặc cho nhân dân.

b. Điều kiện phát triển:

* Thuận lợi: Địa hình –Đất – Khí hậu – Nguồn. Dân cư (SL- CL), CSVC, C/S, Thị trường.

* Khó khăn: diễn biến thất thường của thời tiết, cơ sở vật chất, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ chưa thật ổn định.

Câu 3:

a. Biểu đồ kết hợp

– Đúng tỉ lệ

– Ghi số liệu, có tên biểu đồ, chú thích

b. Nhận xét:

+ Diện tích lúa giai đoạn 1995-2006 có xu hướng giảm (DC)

+ Số lượng lúa cả năm và lúa đông xuân có xu hướng tăng ( DC) trong đó sản lượng lúa ĐX tăng nhanh hơn.

– Giải thích:

+ Diện tích lúa giảm do chuyển dịch cơ cấu cây trồng và đất trong quá trình CNH và ĐTH tăng.

+ Sản lượng lúa tăng do thâm canh ,tăng năng suất. SL lúa đông xuân tăng một phần do tăng S nhưng chủ yếu do tăng năng suất vì vụ đông xuân tránh được mùa mưa bão ít sâu bệnh..

Leave a comment