Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2014 – 2015 Phòng GD-ĐT Tân Châu, Tây Ninh

0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 2 lớp 8 dưới đây là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2014 – 2015 của Phòng GD-ĐT Tân Châu, Tây Ninh do Thư viện đề thi TimDapAnsưu tầm. Đề thi này là đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 8 có đáp án dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán được ngắn gọn và thông minh nhất.

Thư viện đề thi TimDapAnđã cập nhật Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2019 thành bộ đề. Mời các bạn vào bài Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm học 2018 – 2019 để tải về ôn tập.

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 8 năm 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Anh – THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán – Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 3)

UBND HUYỆN TÂN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Toán Lớp 8
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC:

I. LÝ THUYẾT (2 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Phát biểu định lí Talet trong tam giác?

Áp dụng: Cho hình, biết BC // DE, AB=2cm, AC = 3cm, BD = 4cm. Tính CE?

Câu 2: (1 điểm) Nêu định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn? Cho ví dụ?

II. BÀI TẬP (8 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Giải phương trình

a) 8x – 3 = 5x + 12 b) 5/(x + 3) = 3/(x – 1) c) |x +2| = 2x – 10

Câu 2 (1 điểm): Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

2 – 3x ≥ 12 + 2x

Câu 3 (1 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 25 km/h. Lúc về từ B đến A người đó đi với vận tốc 30 km/h. Thời gian đi và về là 3 giờ 40 phút. Tính quãng đường AB.

Câu 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. Đường cao AH (H BC); Tia phân giác góc A cắt BC tại D.

a/ Chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác HAC.

b/ Chứng minh

c/ Tính độ dài các đọan thẳng BC, DB, DC.(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

I. Lý thuyết

Câu 1:

Phát biểu đúng định lí Talet 0.5đ

Xét tam giác ADE

Do BC// DE nên theo định lí Talet ta có :

AB/BD = AC/CE <=> 2/4 = 3/CE <=> CE = 6 cm.

Vậy CE = 6 cm.

Câu 2: Nêu đúng định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn. Cho đúng ví dụ.

II. Bài tập

Câu 1:

a) 8x – 3 = 5x + 12 <=> 8x – 5x = 12 + 3 <=> 3x = 15 <=> x = 5. Vậy tập nghiệm S = {5}

b) 5/(x + 3) = 3/(x – 1) (Điều kiện: x # -3, x # 1)

=> 5(x – 1) = 3(x +3)
<=> 5x -5 = 3x + 9
<=> 5x – 3x = 9 + 5
<=> 2x = 14
<=> x = 7 (Thõa mãn điều kiện).

Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {7}

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Leave a comment