Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Nhị Bình B, Tiền Giang năm 2016 – 2017

0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Nhị Bình B, Tiền Giang năm học 2016 – 2017 có đáp án chi tiết kèm theo là đề thi định kì cuối kì II lớp 5 môn Toán được Thư viện lớp 5 TimDapAnsưu tầm dành cho các bạn học sinh lớp 5 ôn tập, nhằm đạt kết quả tốt trong bài thi cuối năm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Khương Tiên, Sơn La năm 2016 – 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Kỳ Phú, Ninh Bình năm 2016 – 2017

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2016 – 2017 theo Thông tư 22

Trường TH Nhị Bình B

Lớp …….

Họ và tên: ………………………………………………….

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC

NĂM HỌC: 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – LỚP 5

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Chữ số 5 trong số thập phân 63,257 có giá trị là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 2: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Phân số 3/4 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,4 B. 0,75
C. 4,3 D. 0,57

Bài 3: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,4m; chiều rộng 1,5m; chiều cao 1,2m. Thể tích hình hộp chữ nhật là:

A. 4,32m B. 4,68 m
C. 4,68m2 D. 4,32m2

Bài 4: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có:

A. 10 phút B. 20 phút
C. 30 phút D. 40 phút

Bài 5: (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 68,72 + 7,986

b. 324,08 – 96,275

c. 16,25 x 6,7

d. 98,156 : 4,63

Bài 6: (1,0 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (1,0 điểm)

a) 609m = ……. km

b) 8 m 9 dm = ……. …. m

c) 1,2ha = ……. m2

d) 248 giây = …… phút ……… giây

Bài 7: (1,0 điểm) Tìm x:

a) x – 2,5 = 6,216 : 1,2

b) x × 2 = 12,56 : 3,14

Bài 8: (1,0 điểm)

Giá trị của biểu thức: 2 giờ 6phút + 19giờ 30 phút : 5 là ……………………………

Bài 9: (2,0 điểm) Quãng đường AB dài 114 km. Lúc 8 giờ 20 phút một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Cùng lúc đó một người đi xe máy đi từ B đến A với vận tốc 45 km/giờ. Hỏi lúc mấy giờ hai xe gặp nhau?

Bài giải

Bài 10: (1,0 điểm) Một cửa hàng định bán một chiếc cặp là 65000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, cửa hàng hạ giá 12%. Hỏi sau khi giảm giá, giá của chiếc cặp là bao nhiêu tiền?

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ II – LỚP 5

NĂM HỌC: 2016 – 2017

Mỗi bài tính đúng 0,5 điểm

Bài 1 C

Bài 2 B

Bài 3 A

Bài 4 D

Bài 5: (2,0 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Lưu ý:

* Đối với phép cộng, trừ số thập phân:

– Đặt tính đúng 0,25 điểm

– Tính đúng kết quả 0,25 điểm

* Đối với phép nhân số thập phân:

– Tính đúng các tích riêng 0,25 điểm

– Tính đúng kết quả 0,25 điểm

* Đối với phép chia số thập phân:

– Tính đúng thương và số dư trong lần chia thứ nhất 0,25 điểm

– Tính đúng kết quả 0,25 điểm

Bài 6: (1,0 điểm) Điền đúng mỗi câu 0,25 điểm

a) 609m = …0,609… km

b) 8m 9dm = …8,009… m

c) 1,2ha = …12000…. m2

d) 248 giây = …4… phút …8 ..giây

Bài 7: (1,0 điểm) Mỗi bài tìm x đúng 0,5 điểm

a) x – 2,5 = 6,216 : 1,2 b) x × 2 = 12,56 : 3,14

x – 2,5 = 5,18 (0,25 điểm x × 2 = 4 (0,25 điểm)

x = 5,18 + 2,5 x = 4 : 2

x = 7,68 (0,25 điểm) x = 2 (0,25 điểm)

Bài 8: (1,0 điểm) Viết đúng kết quả 1,0 điểm

Giá trị của biểu thức 2 giờ 6phút + 19giờ 30 phút : 5 là: 6 giờ

Bài 9: (2,0 điểm)

Bài giải

Sau mỗi giờ xe đạp và xe máy đi được quãng đường là:

12 + 45 = 57 (km) (0,5 điểm)

Thời gian đi để hai xe gặp nhau là:

114 : 57 = 2 (giờ) (0,75 điểm)

Hai xe gặp nhau lúc:

8 giờ 20 phút + 2 giờ = 10 giờ 20phút (0,5 điểm)

Đáp số: 10 giờ 20phút (0,25 điểm)

Bài 10: (1,0 điểm)

Bài giải

12% giá của chiếc cặp là:

65000 × 12 :100 = 7800 (đồng) (0,5 điểm)

Gía của chiếc cặp sau khi giảm giá là:

65000– 7800 = 57200 (đồng) (0,5 điểm)

Đáp số: 57200 đồng.

Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm.

Leave a comment