Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2018 – 2019 – Đề 2

0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2018 – 2019 – Đề 2 bao gồm chi tiết đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Câu 1: a) Chữ số 3 trong số thập phân 98,235 có giá trị là:

A. 3

B. frac{3}{10}

C. frac{3}{100}

D. frac{3}{1000}

b) Số thập phân 718,45 giảm đi bao nhiêu lần nếu ta dịch chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số:

A. 2 lần

B. 10 lần

C. Không thay đổi

D. 100 lần

Câu 2: a) Số thích hợp để điền vào trong phép tính frac{28}{32}=frac{7}{.....} là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

b) Phân số frac{3}{4} viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

B. 25%

A. 34%

C. 75%

D. 85%

Câu 3: Khoảng thời gian từ 7 giờ kém 15 phút đến 7 giờ 15 phút là:

A. 15 phút

B. 30 phút

C. 45 phút

D. 1 giờ

Câu 4: Biểu thức 6,72 + 3,4 x 2,5 có giá trị là:

A. 15,22

B. 25,3

C. 16,32

D. 20,4

Câu 5: Số dư của phép chia 27,16 : 25 = 1,08 là:

A . 1,6

B. 0,16

C. 16

D. 0,016

Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 5km 2m = … … … km

b. 3,6 giờ = … … giờ … … phút

c. 7635 kg = … … tấn … … kg.

d. 6m2 3dm2 = … … m2

Câu 7: Thùng to có 46,6l dầu, thùng bé có 13,4l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai chứa 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Câu 8: Cho biết frac{3}{5}của một số là 375. Vậy 80% của số đó là bao nhiêu?

A. 180

B. 625

C. 500

D. 550

Câu 9: Một ca nô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút, đến B lúc 7 giờ 45 phút và đi với vận tốc 24 km/giờ. Tính quãng đường ca nô đi được.

Câu 10: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 36m và 28m, chiều cao của thửa ruộng bằng trung bình cộng hai đáy. Trên thửa ruộng đó cứ 10m2 người ta thu hoạch được 60kg ngô. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn ngô?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Câu

1 (1 điểm)

2 (1 điểm)

3 (0,5 điểm)

4 (0,5 điểm)

5 (0,5 điểm)

8 (0,5điểm)

a

b

a

b

Đáp án

C

B

C

C

B

A

B

A

Câu 6: 1 điểm (mỗi câu đúng được 0,25đ)

a. 5km 2m = 5,002 km

b. 3,6 giờ = 3 giờ 36 phút

c. 7635 kg = 7 tấn 635 kg.

d. 6m2 3dm2 = 6,03 m2

Câu 7: 1,5 điểm

Bài giải

Số lít dầu của hai thùng là: (0,25đ)

46,6 + 13,4 = 60 (lít) (0,5đ)

Số chai dầu có tất cả là: (0,25đ)

60 : 0,75 = 80 (chai) (0,5đ)

Đáp số: 80 chai

Câu 9: 1,5 điểm

Bài giải

Thời gian ca nô đi hết quãng đường là: (0,25đ)

7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút (0,25đ)

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ (0,25đ)

Quãng đường ca nô đi được là: (0,25đ)

24 x 1,25 = 30 (km) (0,5đ)

Đáp số: 30 km

Câu 10: 2 điểm

Bài giải

Chiều cao của thửa ruộng là: (0,25đ)

(36 + 28) : 2 = 32 (m) (0,25đ)

Diện tích của thửa ruộng là: (0,25đ)

(36 + 28) x 32 : 2 = 1024 (m2) (0,25đ)

Số kg ngô thu hoạch được trên thửa ruộng đó là: (0,25đ)

1024 : 10 x 60 = 6144 (kg) (0,25đ)

Đổi: 6144 kg = 6,144 tấn (0,25đ)

Đáp số: 6,144 tấn (0,25đ)

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Toán

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được Tìm Đáp Án sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Leave a comment