Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

0

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh Phonics – Smart 1 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 sách Phonics – Smart có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 năm 2021 – 2022 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 1 có đáp án được biên tập bám sát sách Phonics – Smart 1 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

Bản quyền thuộc về TimDapAnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. horse

B. pen

C. bag

2. A. mum

B. sister

C. lemon

3. A. swim

B. jump

C. hat

4. A. red

B. frog

C. green

5. A. apple

B. ant

C. lemon

II. Look at the picture and comple the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

1. h _ p _ _

2. k _ t _

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

3. _ e _

4. _ _ l _

Xem đáp án

1. hippo

2. kite

3. bee

4. doll

III. Look at the picture and answer the following questions

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

How many cats?

________________________

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

What is it doing?

It is eating _______________

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

Where is the kangaroo?

_________________________

Xem đáp án

1. Seven cats

2. It is eating grass

3. In the zoo

Trên đây là Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment