Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 Kết nối tri thức số 1

0

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 Kết nối tri thức số 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi Tìm Đáp Án; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 Kết nối tri thức số 1

Bản quyền thuộc về TimDapAnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Look at the picture and complete the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

3. _ o r s _

4. _ a k _

Xem đáp án

1. garden

2. bell

3. horse

4. cake

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear

B. doll

C. tiger

2. A. bananas

B. apples

C. foot

3. A. father

B. face

C. foot

4. A. bus

B. sun

C. truck

5. A. monkey

B. water

C. mouse

III. Write

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

I can see a ________________

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

He is ____________________

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

That’s a _________________

Xem đáp án

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

Trên đây Tìm Đáp Án đã giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 Kết nối tri thức số 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh Diều số 1, Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 – Đề 2…. được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment