Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2016 – 2017 theo Thông tư 22 – Đề số 2

0

Đề thi học kì 2 môn Sử – Địa có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2016 – 2107 theo Thông tư 22 – Đề số 2 có đáp án và bảng ma trận theo Thông tư 22 kèm theo là đề thi tham khảo hay dành cho cả giáo viên và học sinh được Thư viện đề thi TimDapAnsưu tầm và giới thiệu. Các thầy cô có thể sử dụng tài liệu này để ra đề thi, đề ôn tập tốt cho học sinh. Các bạn học sinh có thể luyện đề nhằm ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra học kì II sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2016 – 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 trường tiểu học Võ Thị Sáu năm 2016 – 2017

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 trường Tiểu học Yên Nghĩa, Hà Nội năm 2016 – 2017

Trường Tiểu học

Họ tên: ……………………….

Lớp: …………

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC: 2016-2017

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5

Thời gian làm bài 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất của câu 1, câu 3.

Câu 1. Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. Mở mang giao thông miền núi.

C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

Câu 2. Chọn các từ ngữ cho trước sau đây và điền vào chỗ chấm (…) của đoạn văn cho thích hợp: hàng nghìn; Việt Nam và Liên Xô; xây dựng; 15 năm

Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả …………………… lao động sáng tạo đầy hi sinh gian khổ của ……………. …….cán bộ, công nhân ……………… …………………… là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp ………………………. .. đất nước.

Câu 3. Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì?

A. Có quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến Quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Có quyết định lấy tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hoà; quyết định Quốc huy; Quốc kì là cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài hát Tiến Quân ca; Thủ đô là Hà Nội.

C. Có quyết định thành phố Sài Gòn – Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4. Em hãy cho biết nhà máy Thuỷ Điện Hoà Bình có vai trò gì đối với công cuộc xây dựng đất nước?

………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5. Tại sao nói: Ngày 30 – 4 – 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất của câu 2, câu 3.

Câu 1. Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm sao cho đúng:

Châu Á có số dân ………………… .thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các……………………..châu thổ và sản xuất lúa gạo là chính.

Câu 2. Châu Phi là châu lục:

A. Có nhiều đồng bằng rộng lớn màu mỡ

B. Có nền kinh tế chậm phát triển

C. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 3. Trong các ý sau, ý nào nói không đúng đặc điểm của châu Nam Cực?

A. Động vật tiêu biểu ở châu Nam Cực là chim cánh cụt.

B. Châu Nam Cực là châu nằm ở vùng địa cực.

C. Châu Nam Cực có dân cư đông đúc.

Câu 4. Nêu một số hoạt động kinh tế của đất nước Hoa Kì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 5. Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5

PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm).

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào ý C

Câu 2. (1 điểm) Điền theo thứ tự đúng là:

15 năm; hàng nghìn; Việt Nam và Liên Xô; xây dựng

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào ý A

Câu 4. (1 điểm) Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là kết quả 15 năm lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh của hàng nghìn cán bộ công nhân Việt nam và Liên Xô, là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Câu 5. (1 điểm) Ngày 30 – 4 – 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước thống nhất và độc lập.

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm).

Câu 1. (1 điểm) Điền đúng 2 từ: đông nhất; đồng bằng

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào ý B

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào ý C

Câu 4. (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

– Hoa Kì có nền kinh tế phát triển cao, trong đó nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới như sản xuất điện, máy móc, thiết bị,….

– Là một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

Câu 5. (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì:

– Khu vực này có đồng bằng ven sông lớn, đất đai màu mỡ, khí hậu thời tiết thuận lợi cho việc trồng lúa.

– Dân cư tập trung đông đúc, có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ KHỐI 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

2. Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

3. Việt Nam, Châu Á, châu Âu.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

4. Châu Phi, châu Mĩ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.

Số câu

1

1

Số điểm

1.0

1.0

Tổng

Số câu

3

3

1

2

1

6

4

Số điểm

3.0

3.0

1.0

2.0

1.0

6.0

4.0

Leave a comment