Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Anh có file nghe năm 2022 số 3

0

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 cuối học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra cuối năm lớp 8 môn Tiếng Anh có file nghe và đáp án chi tiết nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 8 năm 2021 – 2022 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 8 môn Tiếng Anh có đáp án được biên tập bám sát chương trình đã học của bộ GD – ĐT giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Tham khảo thêm: 7 Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì 2 có đáp án năm 2021 – 2022

I. LISTENING

1. Listen to a conversation about Canada. Fill each of the gaps with no more than TWO words. You will listen TWICE.

CANADA

Number of provinces: (1)_____________

Capital city: (2)_____________

Canada has (3)_____________ president

Population: (4) >_____________

Canada Day: (5)_____________

2. Listen to a conversation about the Go Green Club. Answer the questions or complete the answers with no more than TWO WORDS and/or a number. You will listen TWICE.

1. How many members did Go Green have when it was founded?

– ________________________________

2. What is the purpose of Go Green?

– To raise people’s awareness about _________________.

3. What is Go Green’s regular activity?

– _________________ at Hoan Kiem Lake.

4. What is Go Green’s activity every three months?

– Organize a _________________.

5. What is an Ecobag?

– It is made from _________________ materials.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2021 – 2022 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,…

Leave a comment