Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 – 2021

0

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 – 2021 được Tìm Đáp Án đăng tải nhằm giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Tài liệu bao gồm đề thi và đáp án, hi vọng giúp các bạn chuẩn bị tốt cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

1. Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 10 môn Sử

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE

TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN

Mã đề: 01

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: LỊCH SỬ – Lớp: 10

Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian giao đề

Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm

I. TRẮC NGHIỆM (7 đ)

Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau

Câu 1. Bài thơ “Nam quốc sơn hà”ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Khi vua Tống đầu hàng Đại Việt.

B. Trong buổi lễ mừng chiến thắng quân Tống.

C. Trong cuộc tập kích lên đất Tống của quân ta.

D. Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Câu 2. Để đối phó với thế mạnh của quân Mông – Nguyên, ba lần nhà Trần đều thực hiện kế sách

A. “ngụ binh ư nông”.               B. “tiên phát chế nhân”.

C. “vườn không nhà trống”.     D. lập phòng tuyến chắc chắn để đánh giặc.

Câu 3. Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, ai là người thực hiện chiến lược “tiên phát chế nhân”?

A. Lê Hoàn.        B. Trần Hưng Đạo.          C. Lý Công Uẩn.      D. Lý Thường Kiệt.

Câu 4. Ai là nhà quân sự thiên tài đã cùng với các vua Trần và các tướng lĩnh tài năng chiến đấu chống quân xâm lược Mông – Nguyên giành thắng lợi vẻ vang?

A. Trần Thủ Độ.    B. Trần Khánh Dư.     C. Trần Hưng Đạo.     D. Trần Quang Khải.

Câu 5. Chiến thắng có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Tốt Động – Chúc Động.          B. Chi Lăng – Xương Giang.

C. Chí Linh.                                 D. Bạch Đằng.

Câu 6. Tác giả của “Bạch Đằng giang phú” là ai?

A. Trần Hưng Đạo.    B. Nguyễn Hiền.    C. Trương Hán Siêu.   D. Nguyễn Trãi.

Câu 7. Bộ sử chính thống đầu tiên của nước ta là

A. Đại Việt sử kí.                               B. Lam Sơn thực lục.

C. Đại Việt sử kí toàn thư.                 D. Đại Việt sử lược.

Câu 8. Người đã chỉ đạo các thợ quan xưởng chế tạo thành công súng thần cơ và đóng được thuyền chiến có lầu là

A. Hồ Nguyên Trừng.     B. Trần Hưng Đạo.    C. Hồ Quý Ly.     D. Hồ Hán Thương.

Câu 9. Khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVI – XVIII không có điều kiện phát triển chủ yếu là do

A. thiếu sách vở.

B. những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời.

C. không được ứng dụng vào thực tế.

D. trong chương trình thi cử không có các môn khoa học tự nhiên.

Câu 10. Nghệ thuật dân gian ở các thế kỉ XVI – XVIII chủ yếu phản ánh điều gì?

A. Mâu thuẫn trong xã hội.

B. Sự sao chép của nghệ thuật cung đình.

C. Cuộc sống ấm no của nhân dân.

D. Những hoạt động thường ngày của nhân dân.

Câu 11. Ý nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phát triển nông dân Tây Sơn?

A. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

B. Phong trào nông dân bị đàn áp.

C. Đất nước được thống nhất nhưng chính quyền mới lại suy thoái.

D. Chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc.

Câu 12. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm là

A. trận Bạch Đằng.                                B. trận Rạch Gầm – Xoài Mút.

C. trận Chi Lăng – Xương Giang.          D. trận Ngọc Hồi – Đống Đa.

Câu 13. Trong những năm 1786 – 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Lê, đóng góp của phong trào Tây Sơn là gì?

A. Hoàn thành việc thống nhất đất nước.

B. Thiết lập vương triều Tây Sơn.

C. Mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc.

D. Bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

Câu 14. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh diễn ra ở đâu?

A. Sông Như Nguyệt.                        B. Chi Lăng – Xương Giang.

C. Ngọc Hồi – Đống Đa.                    D. Sông Bạch Đằng.

Câu 15. Phong trào Tây Sơn mang tính chất

A. cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

B. cuộc khởi nghĩa nông dân.

C. chiến tranh giải phóng dân tộc.

D. nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước.

Câu 16. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta dưới thời Nguyễn là

A. Việt Nam.                B. Đại Nam.              C. Nam Việt          D. An Nam.

Câu 17. Dưới thời nhà Nguyễn, bộ Hoàng Việt Luật lệ còn được gọi là gì?

A. Luật Gia Long.    B. Luật Hoàng triều.   C. Luật Minh Mạng.   D. Luật Hồng Đức.

Câu 18. Nhà Nguyễn chủ trương hạn chế hoạt động của tôn giáo nào?

A. Thiên Chúa giáo.            B. Phật giáo.            C. Đạo giáo.          D. Nho giáo.

Câu 19. Thể loại văn học nào phát triển mạnh nhất dưới triều Nguyễn?

A. Văn học chữ Hán.                  B. Văn học chữ Nôm.

C. Văn học dân gian.                 D. Văn học chữ Quốc ngữ.

Câu 20. Nghề thủ công nào mới xuất hiện vào đầu thế kỷ XIX?

A. Làm đường trắng.    B. Khắc in bản gỗ.   C. Làm đồng hồ.   D. In tranh dân gian.

Câu 21. Từ thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm gì nổi bật?

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu.

B. Bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp.

C. Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu.

D. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập vào công nghiệp.

Câu 22. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

A. tầng lớp có quan hệ gần gũi với nhân dân.

B. tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đối với nhân dân.

C. tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân.

D. tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, quyền lợi kinh tế gắn liền với tư sản.

Câu 23. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng có những mâu thuẫn nào?

A. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ.

B. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới.

C. Giữa quý tộc mới với tư sản.

D. Giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ.

Câu 24. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng ở Anh là

A. những mâu thuẫn trong xã hội Anh không thể điều hòa được nữa.

B. quân đội đứng về phía Quốc hội chống lại nhà vua.

C. nhân dân đứng về phía Quốc hội phản đối nhà vua quyết liệt.

D. nhà vua Anh dùng vũ lực đàn áp Quốc hội khi yêu cầu về tài chính không được thông qua.

Câu 25. Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Anh bùng nổ?

A. Nông dân tấn công nơi ở của vua Sáclơ I.

B. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua.

C. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua và Giáo hội Anh.

D. Nhà vua tuyên chiến với Quốc hội.

Câu 26. Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì

A. đã hoàn thành nhiệm vụ là lật đổ giai cấp tư sản.

B. vua Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập.

C. ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập.

D. cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến.

Câu 27. Sau khi Anh trở thành nước công hòa, quyền hành trong nước thuộc về

A. công nhân và binh lính.   B. quý tộc.   C. quý tộc mới và tư sản.   D. quý tộc mới.

Câu 28. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là

A. lật đổ chế độ phong kiến.

B. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn.

C. có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản.

D. một nhà nước mới được thành lập, mở đường cho chế độ phong kiến phát triển.

II. TỰ LUẬN (3 đ)

Câu 1 (2đ). Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Câu 2 (1đ). Kết quả, ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

2. Đáp án đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 10 môn Sử

I. TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Đáp án

D

C

D

C

B

C

A

A

B

D

C

B

D

C

Câu

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Đáp án

B

A

A

A

B

D

A

D

D

D

D

B

C

D

II. TỰ LUẬN

Câu

Hướng dẫn chấm

Điểm

1

2

Hoàn cảnh bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp.

Học sinh trình bày theo các ý như sau:

– Tình hình kinh tế, xã hội:

+ Kinh tế: nông nghiệp lạc hậu…

+ Xã hội: là nước quân chủ, xã hội tồn tại 3 đẳng cấp…….

– Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng:

+ Trào lưu Triết học Ánh sáng.

+ Nội dung, vai trò của trào lưu Triết học Ánh sáng.

Kết quả, ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

– Kết quả:

+ 9 -1793, kí hòa ước Vec-xai

+ 1787, thông qua Hiến pháp.

– Ý nghĩa:

+ Giải phóng Bắc Mĩ, thành lập một nhà nước mới…..

+ Là cuộc cách mạng tư sản…..

0.5đ

0.75đ

0.75đ

1 đ

0.5 đ

0.5 đ

…………………………….

Trên đây TimDapAnđã giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 – 2021. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, TimDapAnxin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà TimDapAntổng hợp biên soạn và đăng tải.

Leave a comment