Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Tắc Vân, Cà Mau năm 2015 – 2016

0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Tắc Vân, Cà Mau năm học 2015 – 2016 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài toán, củng cố kỹ năng giải toán chuẩn bị cho bài thi học kì 1 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Tuyển tập 32 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 5 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 – 2014

Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5

Trường tiểu học Tắc Vân

Họ và tên:_____________________

Lớp:__________

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HKI

Môn: Toán (Năm học: 2015 – 2016)

Khối: 5

Thời gian: 40 phút

Bài 1 (2đ) : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 9m2 8dm2 =……..m2 là:

A. 9,8 B. 9,80 C. 9,08 D. 9,008

b/ Giá trị chữ số 9 trong số 7,009 là:

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5

c/ Số 9,6 viết dưới dạng hỗn số là:

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5

d/ Tỉ số phần trăm của 16 và 25 là :

A. 6,4% B. 0,64% C. 64% D. 6,04%

Bài 2 (1,5đ) :Tìm x

a/ x – 64,8 = 35,08

b/ x : 2,8 = 5,06

Bài 3 (2đ) / Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a/ 98dm2 = 9,8m2 b/ 0,49 = 49%

c/ 69,7 + 4 = 69,11 d/ 30 – 2,4 = 27,6

Bài 4 (2đ) : Đặt tính rồi tính

48,95 + 29,91

76,48 – 8,64

25,8 × 1,5

91,08 : 3,6

Bài 5 (1đ): Một ô tô cứ 10l xăng đi được 80km. Hỏi ô tô đó đi quãng đường dài 128km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Bài 6 (1,5đ): Một hình tam giác có độ dài đáy là 28cm, chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

Đáp án và hướng dẫn giải môn Toán lớp 4

Bài 1:

a. C

b. D

c. A

d. C

Bài 2 (1,5đ) :Tìm x

a/ x – 64,8 = 35,08

X = 35,08 + 64,8

X = 99,88

b/ x : 2,8 = 5,06

X = 5,06 × 2,8

X = 14,168

Bài 3 (2đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a/ S

b/ Đ

c/ S

d/ Đ

Bài 4:

68,72 + 29,91 = 98,63

52,37 – 8,64 = 43,73

25,8 × 1,5 = 38,7

0,603 : 0,09 = 6,7

Bài 5

Cách 1: Số lít xăng ô tô đi 1km là:

10 : 80 = 0,125 (l) (0,5đ)

Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

0,125 × 120 = 15 (l) (0,5đ)

Đáp số: 15 lít xăng.

Cách 2: Một lít xăng đi được số kí-lô-mét:

80 : 10 = 8 (km) (0,5đ)

Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

120 : 8 = 15 (l) (0,5đ)

Đáp số: 15 lít xăng

Cách 3: Quãng đường dài 120km gấp quãng đường dài 80km số lần là:

120 : 80 = 1,5 (lần) (0,5đ)

Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

10 x 1,5 = 15 (l) (0,5đ)

Đáp số: 15 lít xăng

Cách 4: Đi 1km ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

10 : 80 = 0,125 (l) (0,5đ)

Quãng đường 120km dài hơn quãng đường dài 80km là

120 – 80 = 40 (km)

Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

0,125 × 40 + 10 = 15 (l) (0,5đ)

Đáp số: 15 lít xăng

Cách 5: Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

(10 : 80) × 120 = 15 (l) (0,5đ)

Đáp số: 15 lít xăng

Cách 6: Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

(120 : 80) × 10 = 15 (l) (1đ)

Đáp số: 15 lít xăng

Bài 6 (1,5đ):

Chiều cao của hình tam giác đó là: 28 × = 21 (cm) (0,75đ)

Diện tích hình tam giác đó là: 28 × 21 : 2 = 294 (cm2) (0,75đ)

Đáp số: 294cm2

Leave a comment