Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Sơn Đông, Đăk Lăk năm 2015 – 2016

0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Sơn Đông, Đăk Lăk năm học 2015 – 2016 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán chuẩn bị cho bài thi học kì 1 đạt kết quả cao. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 5 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 – 2014

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 5 năm học 2011 – 2012

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN ĐÔNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

LỚP 5…

Môn: Toán

I. PHẦN 1: (6 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. (1điểm) Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toánviết dưới dạng số thập phân là:

A. 5,0 008 B. 5,008 C. 5,08 D. 5,8

Bài 2. (1điểm) Trung bình cộng của 1,12; 2,78; 3 là:

A. 3,93 B. 20,70 C. 6,90 D. 2,3

Bài 3. (1điểm) 3kg 6g =…………g

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: (1điểm)

A. 360 B. 306 C. 3006 D. 36

Bài 4. (1điểm) 2m2 3cm2 = ………….m2 (0,5đ)

A. 2,003 B. 2,0003 C. 20,03 D. 20,003

Bài 5. (1điểm) Khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều rộng 38m. Chu vi khu vườn đó là:

A. 1596m B. 1600m C. 160m D. 118m

Bài 6. (1điểm) Một miếng bìa hình tam giác có cạnh đáy 8,5dm, chiều cao bằng 2/5 cạnh đáy. Diện tích của miếng bìa là:

A. 1,445dm2 B.14,45dm2 C.144,5dm2 D.1445dm2

II. PHẦN 2: (4 điểm)

Bài 1. (1điểm) Một công nhân sản xuất được 72 sản phẩm trong 3 giờ. Nếu công nhân đó, làm việc trong 6,5 giờ thì sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. (2điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 658,3 + 96,28

b. 93,813 – 46,47

c. 37,14 × 82

d. 308 : 5,5

Bài 3. (1điểm) Trên một mảnh đất, diện tích đất làm nhà là 80m2. Diện tích đất còn lại là 320m2.

Hỏi diện tích đất làm nhà chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất còn lại?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 5

I. Phần 1: (6 điểm)

Khoanh đúng vào mỗi câu được 1 điểm (6 câu = 6 điểm)

Câu 1) B. 5,008 (1đ)

Câu 2) D. 2,3 (1đ)

Câu 3) C. 3006g (1đ)

Câu 4) B. 2,0003 m2 (1đ)

Câu 5) C. 160 m (1đ)

Câu 6) B. 14,45 dm2 (1đ)

II. Phần 2: (4 điểm)

Bài 1: (1điểm). Một công nhân sản xuất được 72 sản phẩm trong 3 giờ. Nếu công nhân đó, làm việc trong 6,5 giờ thì sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

* HDC: Mỗi lời giải đúng 0,25đ, mỗi phép tính đúng 0,25đ (Nếu không có đáp số trừ 0,25đ và tùy mức độ sai của học sinh mà GV trừ điểm).

* ĐA: Bài giải

Trong 1 giờ người công nhân sản xuất được là: (0,25đ)

72 : 3 = 24 (sản phẩm) (0,25đ)

Trong 6,5 giờ người công nhân sản xuất được là: (0,25đ)

24 × 6,5 = 156 (sản phẩm) (0,25đ)

Đáp số: 156 sản phẩm

Bài 2: (2 điểm). Đặt tính rồi tính:

* HDC: Mỗi phép tính đúng 0,5đ. Đặt tính 0,25đ và tính đúng 0,25đ (Phép nhân 2 tích riêng đúng 0,25đ, kết quả đúng 0,25đ. Phép chia không thêm 0, chưa bỏ dấu phẩy trừ 0,25đ).

Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán

Bài 3. (1điểm). Trên một mảnh đất, diện tích đất làm nhà là 80m2. Diện tích đất còn lại là 320m2.

Hỏi diện tích đất làm nhà chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất còn lại?

* HDC: Lời giải đúng 0,25đ, phép tính đúng 0,25đ (Nếu không có đáp số trừ 0,25đ và tùy mức độ sai của học sinh mà GV trừ điểm).

* ĐA:

Bài giải

Tỉ số phần trăm của diện tích đất làm nhà và diện tích đất còn lại là: (0,25đ)

80 : 320 × 100 = 25 % (0,5 đ)

Đáp số: 25 % (0,25đ)

Leave a comment